Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 16 lipca 2024

Dotacje dla gmin


 


Granty sołeckie 2020


Granty sołeckie
dla Gminy Zduńska Wola

Informacja

 

Regulamin i wniosek 2020

 

Materiały na zebranie wiejskie dotyczące grantów.

Uchwała

Lista obecności

Protokół z zebrania

 

 


Granty sołeckie 2019


Granty sołeckie dla Gminy Zduńska Wola – 2019

Regulamin i wniosek 2019

Materiały na zebranie wiejskie 2019


Granty sołeckie 2019 w Gminie Zduńska Wola – zrealizowane

 

Gmina Zduńska Wola złożyła 3 wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
o udzielenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy
 w zakresie realizacji małych projektów.

Zgodnie z wytycznymi określonymi w regulaminie naboru projekty realizowane były
w terminie od 1 lipca do 15 listopada 2019 r.

W sołectwie Ogrodzisko utwardzony został plac wokół świetlicy kostką brukową,
co pozwoliło na stworzenie miejsca integracji oraz poprawiło estetykę całego obiektu.

W Wólce Wojsławskiej plac wiejski został wyposażony w sprzęt sportowy: bramki do gry
w kosza, stół do tenisa stołowego oraz stół do gry w szachy.  Powstała strefa rekreacyjno  – sportowa. W ramach projektu zorganizowano festyn rodzinny,  na którym podsumowano realizację projektu.  

Sołectwo Wojsławice zagospodarowało plac przed świetlicą wiejską. W ramach projektu wybudowana została altana, zakupiono stoły i ławki oraz utwardzono plac wokół altany. Efektem realizacji projektu jest modernizacja otoczenia wokół świetlicy. Powstało miejsce, które z pewnością chętnie będzie wykorzystywane do organizowania spotkań integracyjnych mieszkańców.

Koszt realizacji projektów to kwota 66 400,00 złotych, z czego 30 000,00 złotych pochodzi
z dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego. Pozostała kwota to środki funduszu sołeckiego, wyodrębnione w budżecie Gminy Zduńska Wola.


Granty sołeckie 2018


Kolejne granty sołeckie trafiły do naszej Gminy

Regulamin i wniosek

Materiały na zebranie wiejskie

 


Granty sołeckie 2017


Granty sołeckie 2017

Granty sołeckie rozdane

 

 


Granty sołeckie 2016


Granty sołeckie

Bieg „5mil po gminie”

Dożynki sołeckie w sołectwie Biały Ług

Kolejne granty sołeckie

Ogród Biblijny

Budowa chodnika do placu zabaw i siłowni w sołectwie Ogrodzisko

 


 

 

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka

standardy ochrony małoletnich

standardy ochrony małoletnich
ZDUNSKA WOLA Pogoda