Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 21 maja 2024

Drogi


W skład sieci drogowej Gminy Zduńska Wola wchodzi droga krajowa nr 14 (12) łączącej Łódź z Wrocławiem i Poznaniem. Ze względu na duże obciążenie ruchem tranzytowym ma ona ograniczone możliwości obsługi ruchu lokalnego. Układ drogowy zapewniający podstawową obsługę w tym zakresie stanowią drogi powiatowe. Jest ich 12 o łącznej długości 56,6 km. W około 73% drogi te posiadają nawierzchnię bitumiczną.
Bezpośrednią obsługę terenów zabudowanych zapewniają drogi gminne. W zakresie powiązań wewnątrz gminnych sieć drogowa jest przestrzennie zróżnicowana: im bliżej ośrodka miejskiego, jakim jest miasto Zduńska Wola, tym sieć gęstsza, natomiast im dalej od miasta – tym sieć dróg jest mniej rozwinięta. Stan dróg oraz potrzeby modernizacji przedstawia zestawienie:

Tab. 1. Drogi gminne według rodzajów :

Drogi
km
Drogi o nawierzchni bitumicznej
63,18
Drogi o nawierzchni gruntowej ulepszonej (tłuczeń, żużel)
9,38
Drogi o nawierzchni gruntowej naturalnej
1,84
Razem
74,4

Stan na dzień  31 XII 2009 r.
Tab. 2. Wykaz klasyfikowanych dróg gminnych Gminy Zduńska Wola

Lp
Nr
Nazwa drogi – przebieg drogi
Długość [km]
1
119051E
Zborowskie – Laskowiec
(do granicy z gminą Szadek w kierunku wsi Reduchów)
1,7
2.
119052E
Rębieskie – Rębieskie-Kolonia – Pratków
(do granicy z gminą Szadek w kierunku wsi Sikucin)
4,1
3.
119055E
Wojsławice – Wólka Wojsławska
1,6
4.
119056E
Suchoczasy – Mostki
(do granicy z gminą Szadek w kierunku wsi Dziadkowice)
2,9
5.
119057E
Czechy – Izabelów Mały – Izabelów
1,2
6.
119058E
Zduńska Wola – Korczew
(od ul. Getta Żydowskiego na granicy Miasta do wsi Korczew)
1,2
7.
119059E
Zduńska Wola – Opiesin – Wólka Wojsławska
(od skrzyżowania ulic Klonowej i Opiesińskiej na granicy Miasta poprzez wieś Opiesin do wsi Wólka Wojsławska)
3,7
8.
119060E
Opiesin – Janiszewice – Beniaminów
1,4
9.
119061E
Dionizów – Wymysłów – Gajewniki – Gajewniki-Kolonia – Michałów – Ostrówek – Karsznice – Zduńska Wola
(do granicy z miastem Zduńska Wola w kierunku dzielnicy Karsznice)
9,7
10.
119062E
Zduńska Wola – Henryków – Biały Ług – Krobanów – Michałów
(od ul. Henrykowskiej na granicy Miasta)
3,5
11.
119063E
Biały Ług – Krobanów – Michałów
(od skrzyżowania w Białym Ługu do skrzyżowania w Michałowie)
3,1
12.
119072E
Czechy
(od skrzyżowania z drogą krajową koło szkoły do skrzyżowania z drogą na Polków)
2,2
13.
119065E
Czechy – Ogrodzisko – Zduńska Wola
(od skrzyżowania w Czechach przez wieś Ogrodzisko do granicy Miasta)
2,1
14.
119067E
Opiesin – Janiszewice – Maciejów
(od skrzyżowania z drogą gminną 119059E do  skrzyżowania z drogą powiatową)
1,3
15.
119066E
Zduńska Wola – Opiesin
(od skrzyżowania ulic Klonowej i Opiesińskiej na granicy Miasta poprzez wieś Opiesin przy kapliczce do drogi w kierunku wsi Wólka Wojsławska)
1,3
16.
119068E
Karolew
(od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Janiszewic do skrzyżowania z drogą powiatową)
1,1
17.
119069E
Korczew – Wojsławice (kolonia)
(od skrzyżowania z drogą powiatową  Zduńska Wola-Wojsławice do lasu)
1,2
18.
119070E
Tymienice – Izabelów
(od drogi powiatowej Izabelów-Tymienice do drogi powiatowej Annopole Nowe-Suchoczasy wraz z połączeniem do drogi powiatowej Zduńska Wola-Boczki we wsi Izabelów)
2,4
19.
114260E
Polków – Czechy – Andrzejów – Izabelów Mały
(od granicy z gminą Sieradz)
7,1
20.
119071E
Janiszewice – Karolew – Suchoczasy
(od skrzyżowania z drogą gminną koło szkoły w Janiszewicach do skrzyżowania z drogą powiatową w Suchoczasach)
2,4
21
119073E
Ochraniew – Wymysłów
(od skrzyżowania z drogą powiatową Zduńska Wola-Szadek przez przejazd kolejowy do skrzyżowania z drogą powiatową Janiszewice-Gajewniki)
1,1
22
119053E
Rębieskie
 0,8
23
119054E
Rębieskie-Kolonia
1,3
24
119064E
Czechy – Zduńska Wola
(od skrzyżowania z drogą krajową do skrzyżowania z ul. Wiejską w Zduńskiej Woli)
2,5
25
 brak nr
Piaski
(od skrzyżowania z drogą powiatową do rzeki Warta)
1,8
26
 brak nr
Zduńska Wola – Poręby
(od skrzyżowania z ulicą Widawską w Zduńskiej Woli do pętli autobusowej przy lesie)
1,8
27
 brak nr
Czechy
(wokół szkoły i do kaplicy)
 0,8
28
 brak nr
Czechy
(ślepa droga od skrzyżowania z drogą powiatową koło salonu Toyota)
 0,2
29
 brak nr
Izabelów
(od wiaduktu kolejowego koło firmy Tapex do drogi krajowej)
 0,3
30
 brak nr
Izabelów
(ślepa droga w kierunku Izabelowa Małego od skrzyżowania z drogą powiatowa)
 0,3
31
 brak nr
Korczew
(ślepa droga od skrzyżowania z drogą gminna koło cmentarza)
 0,3
32
 brak nr
Wojsławice
(osiedle mieszkaniowe koło parku)
 0,4
33
 brak nr
Kłady – Dionizów
(od skrzyżowania z drogą powiatową przez wieś Kłady z łącznikiem do wsi Dionizów)
2,5
34
 brak nr
Gajewniki
(od drogi powiatowej – 2 wjazdy do drogi gminnej)
 0,9
35
 brak nr
Henryków
(od skrzyżowania przy kościele do granicy z miastem Zduńska Wola)
 0,8
36
 brak nr
Krobanów
(od skrzyżowania koło szkoły do drogi krajowej)
 0,4
37
 brak nr
Michałów
(od skrzyżowania drogi gminnej Michałów-Gajewniki do drogi krajowej)
1,5
38
 brak nr
Karsznice
(ul. Reymonta)
1,1
39
 brak nr
Karsznice
(ul. Cegielniana)
 0,4

 

 

Ponadto wszystkie inne drogi nie zakwalifikowane jako krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne (np. dojazdowe do gruntów rolnych itp.) pozostają w zarządzie Urzędu Gminy.

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda