Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 25 czerwca 2024

Zgłoszenie Oferty do Bazy Inwestycyjnej


WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA

ZAPRASZA

ZAINTERESOWANE OSOBY FIZYCZNE I PODMIOTY GOSPODARCZE

DO ZGŁASZANIA

POTENCJALNYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH

W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ WSPÓLNEJ

BAZY TERENÓW INWESTYCYJNYCH

NA OBSZARZE MIAST I GMIN:

ZDUŃSKIEJ WOLI, ŁASKU, SZADKU, ZŁOCZEWA,

ZAPOLIC, SĘDZIEJOWIC, SIERADZA I BRZEŹNIA

ORAZ POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

 

W terminie od 15 lutego do 31 marca 2016 r. zainteresowani mogą przesłać lub składać formularze:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Zduńska Wola, 98 – 220 Zduńska Wola, ul. Zielona 30;
  2. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, w sekretariacie;
  3. w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres

e – mail: sekretariat@ugzw.pl

Formularze można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30; w pokoju nr 8, lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola (www.gminazdunskawola.pl)

Na formularzu zgłoszeniowym potencjalnych terenów inwestycyjnych prosimy o przekazanie informacji o posiadanych terenach o powierzchni większej niż 0,5 ha, które mogą być interesujące dla potencjalnych inwestorów.

Zgłoszone nieruchomości będą weryfikowane pod względem możliwości:

  1. a) zakwalifikowania jako tereny inwestycyjne,
  2. b) przeznaczenia pod określone funkcje.

W formularzu są zawarte rubryki do obowiązkowego wypełnienia.

obrazki

Do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 pdf WZÓR FORMULARZA 0 B 1698

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda