Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 21 maja 2024

Sprzedaż działek

Harmonogram odbioru 2024

Internet.gov.pl

Kontrole gospodarki ściekowej

Portal podatkowy

AktualnościZobacz wszystkie >

Informacja o posiedzeniu komisji IX kadencji Rady Gminy Zduńska Wola

  Zduńska Wola, 16 maja 2024 r.     Zaproszenie   Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 maja 2024 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy  Zduńska Wola.    Porządek posiedzenia:  Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...

Więcej >

Zasady przeprowadzenia debaty nad  raportem o stanie gminy za rok 2023

Wójt Gminy Zduńska Wola przedstawi raport o stanie gminy podczas sesji Rady Gminy w dniu 28 maja 2024 roku.   Debata nad raportem zostanie przeprowadzona podczas sesji Rady Gminy w czerwcu 2024 roku – dokładna data zostanie podana do wiadomości wraz z zaproszeniem na sesję. Nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy...

Więcej >

Wakacyjny dyżur przedszkoli

  Szanowni Rodzice W okresie wakacji przedszkola gminne /oddziały przedszkolne będą pełnić dyżur wg następującego harmonogramu: nazwa placówki adres termin dyżuru Gminne Przedszkole w Czechach Czechy 142, Gmina Zduńska Wola 1-31 lipca 2024 r. Odziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. J. H. Dąbrowskiego w Krobanowie Krobanów 12c, Gmina Zduńska Wola 1-31 sierpnia 2024r.   Zapisu...

Więcej >

Zaproszenie na II sesję IX kadencji Rady Gminy Zduńska Wola

Zduńska Wola, dn. 8.05.2024 r.    Zaproszenie               Zapraszam na obrady II sesji IX kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.  z 2024 r. poz. 609) zwołuję II sesję Rady Gminy Zduńska Wola  w dniu 16 maja 2024 roku...

Więcej >

Informacja o ofercie dot. organizacji letniego wypoczynku dla dzieci w formie półkolonii SPORT CAMP 2024

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.571), Wójt Gminy Zduńska Wola uznając celowość zadania, informuje, iż w dniu 8 maja 2024 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta realizacji zadania publicznego...

Więcej >

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W ROKU 2024 ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

  W dniu 22 kwietnia 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Zduńska Wola a Łódzkim Kuratorem Oświaty działającym w imieniu Wojewody Łódzkiego w sprawie zasad, trybu przekazywania oraz rozliczania w 2024 r.  środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w łącznej kwocie 100 000,00 zł. Pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika, zamieszkałego...

Więcej >

Pierwsza sesja Rady Gminy Zduńska Wola w kadencji 2024 – 2029

Pierwsza sesja Rady Gminy Zduńska Wola w kadencji 2024 – 2029 zebrała się we wtorek, 7 maja, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola. Obrady rozpoczęła radna seniorka Małgorzata Piekarska. Nowo wybrani radni odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego oraz złożyli ślubowanie. Ślubowanie przed Radą Gminy Zduńska Wola złożył także wójt gminy Zduńska Wola Henryk...

Więcej >

Kampania edukacyjna „STOP PRZEMOCY!”

  dr hab. Magdalena Szafranek Uniwersytet Warszawski   Przemoc domowa – zagadnienia definicyjne   Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej[1], której znowelizowane przepisy weszły w życie w czerwcu 2023 roku[2], przez przemoc domową definiuje się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste...

Więcej >

AktualnościZobacz wszystkie >

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda

inkubator przedsiebiorczosci

inkubator przedsiebiorczosci

Karta Dużej Rodziny

podkowa

Komenda Powiatowa Policji

Policja

Znajdź nas na mapie

Zadania realizowane ze środków funduszu

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli