Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 16 lipca 2024

Pozostałe stowarzyszenia


 

Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego

Stowarzyszenie powstało w 1992 roku jako jeden z efektów dużego projektu międzynarodowego realizowanego w ówczesnym Zespole Szkół Rolniczych przy znaczącym wsparciu zarówno merytorycznym, jak i finansowym Królestwa Danii. Zostało formalnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w roku 1994. Pełniło w tym czasie funkcję podmiotu wiodącego, posiadającego osobowość prawną, w prowadzeniu wspomnianego projektu współfinansowanego ze środków Rządu Duńskiego Stowarzyszenie zrzesza wszystkie osoby, którym bliskie są problemy ochrony środowiska. jakości żywności i rolnictwa ekologicznego, edukacji, ekonomii, współpracy międzynarodowej. Są to nauczyciele, rolnicy ekologiczni i inni zainteresowani, którzy złożyli deklaracje i zostali członkami organizacji.

Stowarzyszenie realizuje różne formy projektów edukacyjnych pozyskując na ten cel zewnętrzne środki finansowe. Na uwagę zasługuje zrealizowanie takich projektów jak: 2 edycje projektu eko – kulturowego „Jestem stąd” i projekt „Teraz Wojsławice”. Wypracowano również kilkanaście autorskich koncepcji edukacji dzieci i młodzieży w terenie. Niekwestionowanym dorobkiem Stowarzyszenia jest wsparcie i udział w tworzeniu pierwszego w Polsce szkolnego gospodarstwa ekologicznego oraz testowanie na gruncie polskim metod ekologicznego gospodarowania ekologicznego. Stowarzyszenie odegrało i odgrywa ważną rolę w promowaniu rozwiązań proekologicznych na wielu płaszczyznach gospodarowania i życia społecznego. Znakomitym efektem rywalizacji w zakresie osiągania wysokiej jakości proponowanych projektów jest zdobycie wielu nagród w ogólnopolskim konkursie „Agroprogram” realizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju.

Adres:
ZSRCKU
Wojsławice 118
98-220 Zduńska Wola
tel./fax 43 825 14 90
tel. 43 825 14 91
zsrckuwoj@poczta.onet.pl

 

Towarzystwo Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach

Powstało w 1995 roku. Jego cele statutowe to: integrowanie wszystkich absolwentów, wspomaganie Dyrekcji ZSRCKU w działaniach dydaktycznych i wychowawczych, wspieranie działań mających na celu pozyskanie funduszy z instytucji i organizacji pozarządowych.

Adres:
ZSRCKU
Wojsławice 118
98-220 Zduńska Wola
tel./fax 43 825 14 90
tel. 43 825 14 91
zsrckuwoj@poczta.onet.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podkowa”

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” powstała w 2008 roku. Zidentyfikowanie problemów lokalnych, niski poziom współpracy samorządów oraz słabe wykorzystanie posiadanych zasobów stały się motywem do podjęcia, pomiędzy gminami Zduńska Wola i Zapolice, współpracy, której celem będzie zaktywizowanie samorządów oraz ich partnerów, zainteresowanych projektami w ramach inicjatywy Leader. Inicjatywę zbudowania partnerstwa podjęły samorządy gminne. W zakres konsultacji oraz opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), włączono już społeczność lokalną, w tym przedstawicieli sektorów gospodarczego i społecznego. Celem stowarzyszenia jest min. poprawa jakości życia mieszkańców LGD (Zduńska Wola i Zapolice), wspieranie inicjatyw lokalnych, odnowa i rozwój wsi oraz rozwój kadr samorządowych.

Adres:
Czechy 142
98-220 Zduńska Wola
tel. 0-519 057 250
fax. 43 825 27 50
lgdpodkowa@gmail.com
www.podkowa.zdwola.com.pl

 

Stowarzyszenie „AGRO-AVES” w Gajewnikach

Głównym celem działań organizacji jest propagowanie zdrowego stylu życia, promocja sportu i rekreacji oraz jazdy konnej zwłaszcza wśród dzieci młodzieży. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą poprzez organizowanie szkoleń, imprez na terenie Stadniny Koni w Gajewnikach.

Adres:
Gajewniki 16
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 824 40 35
agro@aves.com.pl
www.stajniagajewniki.pl

 

Stowarzyszenie Sołtysów
Organizacja powstała we wsi Suchoczasy z inicjatywy jednego z jej mieszkańców p. Jana Tobiasza. Celem organizacji jest rozwój środowisk lokalnych gminy oraz udzielanie wsparcia jej mieszkańcom. Organizacja przygotowuje lokalne imprezy i uroczystości, składa też wnioski o środki finansowe do różnych instytucji zewnętrznych.

 

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Razem Łatwiej”

Stowarzyszenie “Razem Łatwiej” działające na terenie Gminy Zduńska Wola powstało w 2007 r. Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna. Szczególny cel to wyrównywanie szans edukacyjnych młodych i integrowanie środowiska młodzieżowego na terenie gminy. Główne formy działań stowarzyszenia to pomoc w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, organizowanie spotkań, konferencji itp., finansowanie zajęć dla dzieci (także dla dzieci z dysfunkcjami), organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, kształcenie i wspieranie lokalnych liderów życia społecznego, finansowanie wycieczek i stypendiów dla dzieci, doradztwo zawodowe i prawne. Organizacja składa również wnioski o środki finansowe na swoją działalność do innych organizacji pozarządowych i instytucji.

Adres:
Izabelów Duży 50,
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 825 33 62
razemlatwiej1@wp.pl

Stowarzyszenie Sołtysów
Organizacja powstała we wsi Suchoczasy z inicjatywy jednego z jej mieszkańców p. Jana Tobiasza. Celem organizacji jest rozwój środowisk lokalnych gminy oraz udzielanie wsparcia jej mieszkańcom. Organizacja przygotowuje lokalne imprezy i uroczystości, składa też wnioski o środki finansowe do różnych instytucji zewnętrznych.

 

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Razem Łatwiej”

Stowarzyszenie “Razem Łatwiej” działające na terenie Gminy Zduńska Wola powstało w 2007 r. Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna. Szczególny cel to wyrównywanie szans edukacyjnych młodych i integrowanie środowiska młodzieżowego na terenie gminy. Główne formy działań stowarzyszenia to pomoc w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, organizowanie spotkań, konferencji itp., finansowanie zajęć dla dzieci (także dla dzieci z dysfunkcjami), organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, kształcenie i wspieranie lokalnych liderów życia społecznego, finansowanie wycieczek i stypendiów dla dzieci, doradztwo zawodowe i prawne. Organizacja składa również wnioski o środki finansowe na swoją działalność do innych organizacji pozarządowych i instytucji.

Adres:
Izabelów Duży 50,
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 825 33 62
razemlatwiej1@wp.pl

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka

standardy ochrony małoletnich

standardy ochrony małoletnich
ZDUNSKA WOLA Pogoda