Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 16 lipca 2024

Uzyskanie pozwolenia


UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) na mocy art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ustala wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

 • amerykański pit bull terier
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)
 • buldog amerykański
 • dog argentyński
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)
 • tosa inu
 • rottweiler
 • akbash dog
 • anatolian karabach
 • moskiewski stróżujący
 • owczarek kaukaski
 1. Podstawa prawna:
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638);
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( U. z 2019 r. poz.1000).

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga uzyskania zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa. Jeżeli pies jest lub będzie utrzymywany w sposób i w warunkach stwarzających zagrożenie dla ludzi lub zwierząt nie wydaje się zezwolenia, a wydane cofa się.

II.Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Zduńska Wola(do usunięcia), ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pokój nr 8.
Telefon kontaktowy:43 825 33 82

e-mail:elzbieta.starzynska@ugzw.pl
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zduńska Wola.

III. Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

 1. Opłaty

82 zł – opłata skarbowa za zezwolenie. Opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku w kasie Urzędu Gminy Zduńska Wola lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

 1. Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Zduńska Wola w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka

standardy ochrony małoletnich

standardy ochrony małoletnich
ZDUNSKA WOLA Pogoda