Przejdź do treści
Imieniny:
poniedziałek, 26 października 2020
EnglishGermanPolish

Uzyskanie pozwolenia


UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) na mocy art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ustala wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

 • amerykański pit bull terier
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)
 • buldog amerykański
 • dog argentyński
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)
 • tosa inu
 • rottweiler
 • akbash dog
 • anatolian karabach
 • moskiewski stróżujący
 • owczarek kaukaski

I. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002);
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.).

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga uzyskania zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa. Jeżeli pies jest lub będzie utrzymywany w sposób i w warunkach stwarzających zagrożenie dla ludzi lub zwierząt nie wydaje się zezwolenia, a wydane cofa się.

II.Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pokój nr 5.
Telefon kontaktowy:43 825 33 67

e-mail: anna.szymczak@ugzw.pl
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zduńska Wola.

III. Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

IV. Opłaty

82 zł – opłata skarbowa za zezwolenie
Opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku w kasie Urzędu Gminy Zduńska Wola lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

V. Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Zduńska Wola w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

spis_rolny

spis rolny 2020

baner

baner

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook