Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 25 czerwca 2024

Koła gospodyń wiejskich


 

Koła gospodyń wiejskich powstały z inicjatywy mieszkających na terenie gminy Zduńska Wola kobiet. Działają one jako stowarzyszenia, w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261), a także na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 165). Trzy koła działają jako grupy nieformalne.

W latach 1960-1990 funkcjonowało bardzo prężnie 31 kół, które skupiały ok. 1000 kobiet. Koła posiadały własną wypożyczalnię naczyń, magiel elektryczny, niezbędny sprzęt kuchenny, np. szatkownice do kapusty. Zajmowały się, co było charakterystyczne dla tamtych czasów, rozprowadzaniem piskląt i pasz. Organizowały spotkania z lekarzami różnych specjalności. W kołach odbywały się szkolenia praktyczne, m.in. z ekonomiki gospodarstwa domowego oraz racjonalnego żywienia rodziny. Kobiety organizowały kursy szycia, gotowania, pieczenia, uczyły się prowadzenia domu, w okresie nasilonych prac polowych organizowały dziecińce.
Dzięki współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Postępu Rolniczego w Kościerzynie prowadzone były szkolenia z „Uprawy warzyw mało znanych”, „Cięcia drzew i krzewów owocowych”, organizowano wycieczki szkoleniowe w zakresie „Najładniejsza zagroda”.
Organizowano zarówno pokazy z zakresu „Racjonalnego żywienia rodziny”, „Wyrobów z makramy, włóczki i wełny”, jak i konkursy: „Uprawa boczniaka i pierścieniaka”, „Higiena obór i produkcji mleka” , „Więcej owoców i kwiatów”. Czynnie włączały się w organizację różnych uroczystości w gminie, takich jak Dzień Seniora, Dzień Dziecka.

Gospodynie prowadziły i nadal prowadzą swą działalność bezinteresownie, poświęcając swój wolny czas, niekiedy sprawy rodzinne lub zawodowe.
Zmiany ustrojowe oraz gospodarka wolnorynkowa przyczyniły się do stopniowego zaniku działalności kół. Najpierw upadły Kółka Rolnicze, po nich KGW. Na terenie całej gminy przetrwały jedynie 4 KGW, tj. KGW Ogrodzisko, KGW Zborowskie, KGW Wojsławice oraz KGW Zamłynie.

Historia jednak lubi czasem zatoczyć koło. Przyszedł bowiem taki moment, w którym kobiety postanowiły reaktywować KGW. Dzięki sprzyjającej atmosferze, dzięki wielu osobom oraz instytucjom wspierających ich działalność, członkinie kół czują się bardziej zmotywowane do dalszego działania. Członkiniami są kobiety w bardzo różnym wieku, co daje możliwość dzielenia się doświadczeniami i umiejętnościami między pokoleniami. Za cel obrały sobie głównie podtrzymywanie i kultywowanie tradycji. Aktywnie uczestniczą w programach związanych z tematyką kobiecą, np. uczestniczyły w warsztatach z zakresu bukieciarstwa i cateringu.

Wykaz kół gospodyń wiejskich działających na terenie gminy Zduńska Wola:

 

  • KGW działające jako stowarzyszenia zwykłe

 

Ogrodzisko

Suchoczasy

 

  • KGW zarejestrowane w Krajowym rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich

Annopole Nowe

Annopole Stare

Czechy

Izabelów

Krobanów 

         – Korczew

Michałów

Opiesin

Pratków

Rębieskie

Tymienice

Wojsławice

Wólka Wojsławska

Zborowskie

 

  • KGW działające jako grupy nieformalne

        – Kłady – Dionizów

        – Poręby

        – Zamłynie

        – Biały Ług


 
Koło Gospodyń Wiejskich w Korczewie
Data reaktywacji: 28 lutego 2009 r.
Ilość członkiń: 43
Zarząd:

Przewodnicząca – Agnieszka Abramczyk
Zastępca Przew. – Elżbieta Pietrzak
Sekretarz – Genowefa Dobranowska
Skarbnik – Małgorzata Różańska

 
Koło Gospodyń Wiejskich Ogrodzisko
Data reaktywacji: 22 listopada 2008 r.
Ilość członkiń: 15
Zarząd:

Przewodnicząca – Teresa Włodarczyk
Zastępca Przew. – Anna Rosiak
Sekretarz – Małgorzata Steczkowska
Skarbnik – Mirosława Małolepsza

 
Koło Gospodyń Wiejskich Suchoczasy
Data reaktywacji: 22 listopada 2008 r.
Ilość członkiń: 6
Zarząd:

Przewodniczący – Jan Tobiasz
Zastępca Przew. – Maria Grzanka
Czlonek – Elżbieta Bialkowska – Witczak
Członek – Karina Białkowska
Członek – Teresa Zajdler
Członek – Ewa Grzanka

 


 
Koło Gospodyń Wiejskich w Annopolu Nowym
Data reaktywacji: 13 czerwca 2009 r.
Ilość członkiń: 51
Zarząd:

Przewodnicząca – Lucyna Kęsiak
Zastępca Przew. – Honorata Bomba
Sekretarz/Skarbnik – Mirosława Sujecka
Członek – Dorota Kornacka

 
Koło Gospodyń Wiejskich w Annopolu Starym
Data reaktywacji: 21 stycznia 2011 r.
Ilość członkiń: 14
Zarząd:

Przewodnicząca – Wioletta Sujecka
Zastępca Przew. – Ewa Niewiadomska
Sekretarz – Beata Pokorska
Skarbnik – Dorota Stelmasiak

 
Koło Gospodyń Wiejskich w Czechach
Data reaktywacji: 16 lutego 2015 r.
Ilość członkiń: 56
Zarząd:

Przewodnicząca – Urszula Sakiewa
Zastępca Przew. – Jolanta Krata
Zastępca Przew. – Bogumiła Musiałowska
Sekretarz – Agnieszka Stępkowska
Skarbnik – Elzbieta Szewczyk – Kaczmarek

 
Koło Gospodyń Wiejskich w Izabelowie
Data reaktywacji: 25 stycznia 2011 r.
Ilość członkiń: 13
Zarząd:

Przewodnicząca – Monika Kowalczyk
Zastępca Przew. – Wiesława Grobelna

Zastępca Przew. – Dorota Bednarska

 
Koło Gospodyń Wiejskich w Krobanowie
Data reaktywacji: 30 kwietnia 2009 r.
Ilość członkiń: 10
Zarząd:

Przewodnicząca – Renata Kaczorowska
Zastępca Przew. – Bernardeta Gładkiewicz
Sekretarz – Violetta Parchociuk-Tomczyk
Skarbnik – Barbara Niciejewska

 
Koło Gospodyń Wiejskich w Michałowie
Data reaktywacji: 4 marca 2019 r.
Ilość członkiń: 10
Zarząd:

Przewodnicząca – Magdalena Wojtyna
Zastępca Przew. – Emilia Michalska
Sekretarz – Magdalena Jakś

 
Koło Gospodyń Wiejskich w Opiesinie
Data reaktywacji: 28 marca 2009 r.
Ilość członkiń: 17
Zarząd:

Przewodnicząca – Ewa Kozłowska
Zastępca Przew. – Rozalia Karbowiak
Sekretarz – Krystyna Fulko
Skarbnik – Maria Madziąg

Członek – Małgorzata Krajewska

 
Koło Gospodyń Wiejskich w Pratkowie
Data reaktywacji: 3 lutego 2010 r.
Ilość członkiń: 22
Zarząd:

Przewodnicząca – Joanna Klimaszewska
Zastępca Przew. – Krystyna Białecka 
Sekretarz – Paulina Strzelczyk
Skarbnik – Magdalena Kurzawa
Członek – Dorota Domańska

 
Koło Gospodyń Wiejskich w Rębieskich
Data reaktywacji: 18 kwietnia 2009 r.
Ilość członkiń: 11
Zarząd:

Przewodnicząca – Halina Mataśka
Zastępca Przew. – Anna Kucharska
Sekretarz – Justyna Szewczyk
Skarbnik – Kazimiera Banaś
Członek – Urszula Piękna – Michalska

 


Koło Gospodyń Wiejskich w Tymienicach
Data reaktywacji: 7 listopada 2009 r.
Ilość członkiń: 14
Zarząd:

Przewodnicząca – Agnieszka Maniewska
Zastępca Przew. – Edyta Kamas
Skarbnik – Dorota Makowska
Członek – Alicja Powichrowska
Członek – Grażyna Krata


Koło Gospodyń Wiejskich w Wojsławicach
Data reaktywacji: 2009 r.
Ilość członkiń: 51
Zarząd:

Przewodnicząca – Elżbieta Jóźwiak
Zastępca Przew. – Agnieszka Kacała
Skarbnik – Aleksandra Sowała – Sadowska


Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Wojsławskiej
Data reaktywacji: 2009 r.
Ilość członkiń: 11
Zarząd:

Przewodnicząca – Agnieszka Pluskota
Zastępca Przew. – Urszula Walusińska
Skarbnik – Anna Frontczak

 
Koło Gospodyń Wiejskich w Zborowskich
Data reaktywacji: 2 maja 2009 r.
Ilość członkiń: 15
Zarząd:

Przewodnicząca – Danuta Maniewska
Zastępca Przew. – Renata Olczyk
Członek – Mariola Dominiak
Członek – Katarzyna JaniakKoło Gospodyń Wiejskich Kłady – Dionizów
Data reaktywacji: 1 listopada 2009 r.
Ilość członkiń: 13
Zarząd:

Przewodnicząca – Agnieszka Woszczak
Zastępca Przew. – Jadwiga Kusiak
Sekretarz – Małgorzata Tutek
Skarbnik – Marzena Grzanka


Koło Gospodyń Wiejskich w Porębach
Data reaktywacji: 1 listopada 2009 r.
Ilość członkiń: 12
Zarząd:

Przewodnicząca – Dorota Kaczmarek
Zastępca Przew. – Katarzyna Kowalczyk
Sekretarz – Alina Rachowska
Skarbnik – Partycja Frątczak
Członek – Małgorzata Krajcer


Koło Gospodyń Wiejskich w Zamłyniu
Data reaktywacji: 2009 r.
Ilość członkiń: 18
Zarząd:

Przewodnicząca – Małgorzata Rabiega
Zastępca Przew. – Zdzisława Rzepka
Skarbnik – Edyta Hebel
Sekretarz – Katarzyna Malinowska
Członek – Zofia Szubert

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda