Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 10 czerwca 2023

Koła Gospodyń Wiejskich


Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich. Trwają zapisy.

 

Szanowne Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich!

Powiat Zduńskowolski przygotowuje się do organizacji Powiatowych Dni ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego – Dni Powiatu Zduńskowolskiego, podczas których, w dniu 15 sierpnia br. (wtorek) chce po raz kolejny zorganizować Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich.

– Pragnęlibyśmy, aby wzorem lat ubiegłych w Przeglądzie wzięły udział Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu całego Powiatu Zduńskowolskiego. Głównym założeniem Przeglądu będzie popularyzacja i promocja dorobku naszych Kół Gospodyń Wiejskich – informuje Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli.

Koła Gospodyń to jedne z najstarszych organizacji wiejskich, które najbardziej aktywnie włączają się w życie społeczne, wykazują ogromną troskę o zachowanie dziedzictwa kulturowego swych praojców, strojów, języka i gwary, znacząco wpływając na rozwój sztuki ludowej, rękodzieła artystycznego, ochronę lokalnego folkloru oraz upowszechnianie receptur tradycyjnych potraw. Dorobek artystyczny Kół jest bardzo różnorodny i bogaty w wartości intelektualne, społeczne, religijne i estetyczne.

W ramach przedstawionej dowolnej tematyki prezentacji dorobku każdego Koła Gospodyń Wiejskich zaoferowano promocję działalności Kół i możliwość wystawienia się w domkach wystawienniczych. W trakcie tegorocznego Przeglądu, zorganizowany zostanie Konkurs na najciekawsze stoisko. Dla uczestników Konkursu przewidziane są następujące nagrody pieniężne w wysokości:

  • I miejsce – 1 500,00 zł brutto;
  • II miejsce – 1 200,00 zł brutto;
  • III miejsce – 800,00 zł brutto;
  • pozostałe miejsca (wyróżnienia) – po 500,00 zł brutto.

Kartę zgłoszenia, dostępną na stronie internetowej: www.powiatzdunskowolski.pl, należy dostarczyć do 30 czerwca br. na adres Organizatora: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola (sekretariat) lub mailowo: promocja@powiatzdunskowolski.pl .

 

 

 

 

Program grantowy – „Potańcówki wiejskie”.

Pieniądze na wiejskie potańcówki

 

Konkurs Kulinarny Bitwa Regionów corocznie angażuje przy zmaganiach o najlepszą regionalną potrawę setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z terenów wiejskich.

Cele konkursu

Celem konkursu Bitwa Regionów jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.
Ważnym aspektem jest także promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Organizatorzy

Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 31.03.2023 wysłać zgłoszenie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej www.bitwaregionow.pl

Nagrody w I etapie konkursu:

I miejsce – 2000 zł

II miejsce – 1500 zł

III miejsce – 1000 zł

Nagrody w II etapie konkursu:

I miejsce – 5000 zł

II miejsce – 3500 zł

III miejsce – 2000 zł

Nagrody w III etapie konkursu:

I miejsce – 25 000 zł

II miejsce – 15 000 zł

III miejsce – 10 000 zł

 

 

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do projektu ekoGospodynie

W ramach projektu ekoGospodynie każde KGW bierze aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

Koła Gospodyń Wiejskich poprzez organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów oraz zyskują fundusze na swoją statutową działalność (Koło Gospodyń otrzymuje od REMONDIS Electrorecycling wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii). REMONDIS Electrorecycling zapewnia materiały edukacyjno-informacyjne oraz sprawny odbiór i zagospodarowanie zebranego zużytego sprzętu i baterii/akumulatorów.

Co zbieramy?
wszystko co zasilane było na prąd lub baterie np.: sprzęty RTV, AGD, IT, baterie, akumulatory i inne.

Co KGW otrzymuje za przekazany ELEKTROODPAD w programie?
Za każdą zebraną tonę sprzętu / baterii Koło Gospodyń Wiejskich otrzyma 350 zł w ramach darowizny na rzecz ich KGW.

BONUS
Dla wszystkich zgłoszonych KGW w programie, które do 30 listopada 2022r. zbiorą powyżej 3 ton (może to być suma odbiorów) otrzymają bonus w wysokości 300 zł lub wielokrotność tej nagrody za każde kolejne 3 tony.

Jak odbieramy?
Po odbiór sprzętów zebranych w programie ekoGospodynie przyjeżdża firma REMONDIS Electrorecycling. Załadunek sprzętu jest po naszej stronie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
tel. 607 910 572; e-mail: kgw.electro@remondis.pl .

 

 

 


 

Koła Gospodyń Wiejskich powstały z inicjatywy mieszkających na terenie Gminy Zduńska Wola kobiet. Działają one na podstawie art. 22 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, jako stowarzyszenia, w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”, a także na podstawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 2265).

W latach 1960-1990 funkcjonowało bardzo prężnie 31 kół, które skupiały około 1000 kobiet. Zmiany ustrojowe oraz gospodarka wolnorynkowa przyczyniły się do stopniowego zaniku działalności kół. Przyszedł jednak taki moment, w którym kobiety postanowiły reaktywować KGW. Dzięki sprzyjającej atmosferze, dzięki wielu osobom oraz instytucjom wspierających ich działalność, członkinie kół czują się bardziej zmotywowane do dalszego działania. Członkiniami są kobiety w bardzo różnym wieku, co daje możliwość dzielenia się doświadczeniami i umiejętnościami między pokoleniami. Za cel obrały sobie głównie podtrzymywanie i kultywowanie lokalnych tradycji. Aktywnie uczestniczą w programach związanych z tematyką kobiecą oraz wydarzeniach kultywujących tradycję i regionalizm.

 

 

 

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich
Szanowni Państwo,
w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”, realizowanym w ramach kampanii „Nasz Klimat”.
Polega on na opisaniu ekopraktyki, czyli działania, wywierającego pozytywny wpływ na klimat, które warto wdrożyć w domu w celu oszczędzania wody, energii elektrycznej, niemarnowania żywności itp. Ekopraktyka powinna być użyteczna oraz łatwa w powszechnym zastosowaniu.
Konkurs rozpocznie się 20 czerwca. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 22 lipca.
W zgłoszeniu powinny znaleźć się:
· opis ekopraktyki,
· wyjaśnienie na czym ona polega,
· jakie daje rezultaty,
· powody, dla których ekopraktyka została wdrożona.
Do konkursowej pracy można dodać maksymalnie dwa zdjęcia obrazujące ekopraktykę lub jej upowszechnienie.
Tytuł laureatów uzyskają 3 najwyżej ocenione prace.
Zwycięskie zgłoszenia otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe:
· 1. miejsce – 9 500 zł,
· 2. miejsce – 6 500 zł,
· 3. miejsce – 3 000 zł,
Środki finansowe powinny zostać wykorzystane do promowania postaw proekologicznych wśród innych mieszkańców gmin, na terenie których działają nagrodzone Koła Gospodyń Wiejskich. Mogą zostać również przeznaczone na zakup przedmiotów i urządzeń, które pomogą członkom Kół wprowadzać zmiany korzystne dla środowiska.
Nagrodzone prace laureatów oraz wyróżnione zgłoszenia zostaną umieszczone w e-booku „Domowy Poradnik Ekonawyków”, który zostanie opublikowany m.in. na stronie kampanii „Nasz Klimat” www.naszklimat.gov.pl.
Zapraszamy do udziału w konkursie. Ogłoszenie wyników odbędzie się do 10 sierpnia.
Szczegóły i regulamin konkursu dostępne na stronie: www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-moim-domu-nic-sie-nie-marnuje.
W razie pytań dotyczących Konkursu zachęcamy do kontaktu mailowego: alicja.kosmalska@38pr.pl.

wegiel

wegiel

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki