Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 13 kwietnia 2024

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w miejscowości Wojsławice i Korczew gmina Zduńska Wola

 

Zakres projektu:

  • budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o długości 5465 mb;
  • budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej o długości 4193 mb;
  • budowa przyłączy i odejść w ilości 156 szt. i długości 1215 mb;
  • budowa tłoczni ścieków – 7 szt.
  • modernizacja pompowni ścieków na terenie szkoły podstawowej w Wojsławicach

Wartość robót budowlanych: 15 851 902,20 zł 

Wykonawca: 

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Insbud sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27
33-100 Tarnów

Termin realizacji : kwiecień 2022 r. – wrzesień 2023 r.  

 

Rozbudowa drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Polków w Gminie Zduńska Wola

Zadanie dotyczy rozbudowy drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Polków w Gminie Zduńska Wola w zakresie:

– wykonania nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej

– wykonania nawierzchni chodników

– wykonania odwodnienia w postaci rowów

– wykonania zjazdów

– wykonania poboczy

– wykonania oznakowania

– usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną w pasie przebudowanej drogi,

– budowa kanału teletechnicznego.

 

Wartość robót budowlanych: 6 331 472,91 zł

Wykonawca:
DROMAK Sp. z o.o.
Poręby 26B,
98-220 Zduńska Wola

Termin realizacji: grudzień 2022 r. – grudzień 2023 r.


 

 

Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Zduńska Wola

Zadanie dotyczy robót termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej w Janiszewicach oraz Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach .

Zakres prac w budynku Szkoły Podstawowej w Janiszewicach dotyczy:

– wymiany stolarki drzwiowej i okiennej

– docieplenie ścian zewnętrznych

– montażu nowych parapetów

– modernizacja elewacji budynku poprzez malowanie elewacji lub wykonanie tynku barwionego w masie,

– wykonania obróbek blacharskich

– montażu nowych rynien i rur spustowych

– wymianę oświetlania na energooszczędne

– prace towarzyszące niezbędne do wykonania podstawowego zakresu prac w tym prace demontażowe i odtworzeniowe.

 

Zakres prac w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach dotyczy części szkoły obejmującą salę gimnastyczną w zakresie:

– wymiany dachu,

– wymiany stolarki,

– wykonania wentylacji mechanicznej z rekuperacją,

– docieplenia ścian zewnętrznych z malowaniem elewacji lub wykonaniem tynku barwionego w masie,

– montażu nowych parapetów,

– wykonania obróbek blacharskich

– montażu nowych rynien i rur spustowych

– montażu instalacji odgromowej z uzupełnieniem elementów uszkodzonych  

– wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku

– prace towarzyszące niezbędne do wykonania podstawowego zakresu prac w tym prace demontażowe i odtworzeniowe.

Ponadto planowana jest wymiana oświetlenia na energooszczędne we wszystkich budynkach wchodzących w skład zespołu.

Wartość robót budowlanych: 3 994 425,00 zł

Wykonawca:
PGM Projekt Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 34 lok 11,
95-050 Konstantynów Łódzki

Termin realizacji : luty 2023 r. – marzec 2024 r.

 

 

wybory_samorzad_2024

wybory_samorzad_2024

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda