Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 21 maja 2024

Zaproszenie na II sesję IX kadencji Rady Gminy Zduńska Wola

Zduńska Wola, dn. 8.05.2024 r. 

 

Zaproszenie

 

            Zapraszam na obrady II sesji IX kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.  z 2024 r. poz. 609) zwołuję II sesję Rady Gminy Zduńska Wola  w dniu 16 maja 2024 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie II sesji IX kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad II sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawy różne.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Zduńska Wola.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków
  i petycji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji oświaty, kultury, sportu, bezpieczeństwa i spraw społecznych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji budżetowej, rolnictwa, rozwoju i ochrony środowiska.
 7. Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się pełnych składów Komisji Rady Gminy Zduńska Wola.
 8. Zakończenie II sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Sakiewa

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda