Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 25 czerwca 2024

Sołectwo na plus


„Świetlica sołecka na plus” na 2024 r.

 

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Świetlica sołecka na plus” na 2024 r.

Projekt dotyczy realizacji zadań własnych gminy polegających wyłącznie na budowie lub zakupie i montażu nowych świetlic sołeckich. Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej może stanowić do 100,00% wszystkich wydatków planowanych do poniesienia w ramach projektu i nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 zł dla jednego sołectwa. Zgłoszenia może dokonać sołtys.

Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź do dnia 31 stycznia 2024 r. (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe).

 

 

 

Załączniki do pobrania:

Zgłoszenie Sołtysa – załącznik nr 1 do regulaminu (druk do pobrania)

Oświadczenie sołtysa -załącznik nr 2 do regulaminu (druk do pobrania)

Klauzula RODO (plik)

Regulamin naboru (plik do pobrania)

Pytania na temat naboru “Świetlica sołecka na plus” można kierować:

– pod adresem email: swietlicasolecka@lodzkie.pl 

 

 

 

 

Sołectwo na Plus 2023

Zakończyła się realizacja projektów, na które Gmina Zduńska Wola otrzymała dofinansowanie w ramach tegorocznego naboru Sołectwo na Plus.

W bieżącym roku udało się pozyskać dotację pięciu sołectwom w formie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy
w zakresie małych projektów.

Zrealizowano następujące pomysły:

Annopole Stare – „Modernizacja placu zabaw”.

 

 

Izabelów – „ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Izabelowie”.

Opiesin – „Mini boisko do koszykówki jednotablicowe na działce sołeckiej w Opiesinie”

 

Polków – „Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Polkowie”

 

 

Pratków – „Bajkoland w Pratkowie”

   

 

Łączna wartość realizowanych projektów to kwota 78 760,47 złotych, z czego 59 322,77 złotych pochodzi
z dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego. Pozostała kwota to środki budżetu Gminy Zduńska Wola.

Wszystkie inicjatywy przyczyniły się do poprawy wizerunku placów sołeckich i świetlic. Znacznie wpłynęły na estetykę i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

 

Sołectwo na plus 2024

 

W dniu 21 grudnia 2023r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2024 r.

Tak jak w ubiegłych latach, zgłoszenia mogą dokonać Sołtysi sołectw funkcjonujących na obszarach wiejskich województwa łódzkiego.

Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć kwoty 15 000,00 zł.

Zgłoszenie odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie powinno dotyczyć projektów realizowanych w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 30 listopada 2024 r.

Zgłoszenia należy dokonać na druku, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 11 stycznia 2024 r. (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe).

 

Załączniki do pobrania:

Zgłoszenie Sołtysa – załącznik nr 1 do regulaminu (pliki do pobrania wersja DOC, wersja DOCX, wersja ODT)

Klauzula RODO (plik)

Regulamin naboru (plik do pobrania)

 


 

Sołectwo na plus 2023

Informujemy, że 29 grudnia 2022 roku Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą 1153/22 ogłosił nabór zgłoszeń „Sołectwo na plus” na 2023 rok.

 

Zgłoszenia do naboru, tak jak w roku ubiegłym, dokonują Sołtysi naszych sołectw. Zgłaszane projekty, powinny dotyczyć zadań własnych gminy. Czas realizacji od 1 lipca 2023 roku do 30 listopada 2023 roku.

Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć kwoty 12 000 zł.

Wypełnione i podpisane przez Sołtysa zgłoszenie, należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: al. Piłsudskiego 8, 90 – 051 Łódź, w terminie do 6 lutego 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie w biurze podawczym Urzędu Marszałkowskiego.

Regulamin wraz z drukiem zgłoszenia dostępny jest na stronie: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2023

 


 

„Sołectwo na plus” 2022

Informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór zgłoszeń „Sołectwo na plus”.

Zgłoszenia do naboru, tak jak w roku ubiegłym, dokonują Sołtysi naszych sołectw. Zgłaszane projekty, powinny dotyczyć zadań własnych gminy. Czas realizacji od 1 lipca 2022 roku do 30 listopada 2022 roku.

Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć kwoty 12 000 zł.

Wypełnione i podpisane przez Sołtysa zgłoszenie, należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: al. Piłsudskiego 8, 90 – 051 Łódź, w terminie do 31 marca 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie w biurze podawczym Urzędu Marszałkowskiego.

 

 


Gmina Zduńska Wola

 

„Sołectwo na plus” 2021

 W dniu 22 czerwca br. Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę
nr XXXII/437/21 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów realizowanych w sołectwach.

Cztery wnioski z terenu Gminy Zduńska Wola otrzymały od Komisji Konkursowej wysoką ocenę merytoryczną, dzięki której zgłoszenia znalazły się na liście rankingowej, ustalonej przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

W ramach projektów w sołectwach zrealizowane zostały:

– w Annopolu Nowym – rozszerzenie strefy rekreacyjno – sportowej  

– w Korczewie – altana „Pod czerwonym kurem”,

– w Suchoczasach – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej i zakup namiotu,

-w Wojsławicach – rewitalizacja placu przed świetlicą wiejską.

Realizacja projektów pozwoliła na utworzenie miejsc spotkań i integracji mieszkańców gminy Zduńska Wola.

Łączna wartość realizowanych projektów to kwota 72 720,99 złotych, z czego 39 990,00 złotych pochodzi z dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego. Pozostała kwota to środki budżetu Gminy Zduńska Wola.

 

Annopole Nowe

W Annopolu Nowym w ramach projektu zakupiono duży zestaw zabawowy

z możliwością rozbudowy o kolejne moduły.


Korczew

W Korczewie powstała altana wraz oświetleniem i utwardzeniem z kostki brukowej, wokół której zostały posadzone krzewy ozdobne.


Suchoczasy

W Suchoczasach utwardzono plac kostką brukową oraz zakupiono namiot, który będzie wykorzystywany podczas imprez i uroczystości sołeckich.


Wojsławice

W Wojsławicach rozbudowano miejsce rekreacji poprzez zakup: ławek, grilla oraz materiałów potrzebnych do wykonania utwardzenia i paleniska, stojaka na rowery oraz posadzono rośliny ozdobne.

 
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór zgłoszeń „Sołectwo na plus”.

Głównym celem naboru jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej, wspieranie działalności kół gospodyń wiejskich poprzez udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

 

 

 

Granty sołeckie 2020

Do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Uchwała_regulamin_Sołectwo_na_plus_2022_2 508 KB 420
2 doc załącznik_nr_1_-_druk_zgłoszenia_DOCX 27 KB 404
3 doc RODO_klauzula 17 KB 346

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda