Przejdź do treści
Imieniny:
środa, 29 listopada 2023

Sołectwo na plus


Sołectwo na plus

Informujemy, że 29 grudnia 2022 roku Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą 1153/22 ogłosił nabór zgłoszeń „Sołectwo na plus” na 2023 rok.

 

Zgłoszenia do naboru, tak jak w roku ubiegłym, dokonują Sołtysi naszych sołectw. Zgłaszane projekty, powinny dotyczyć zadań własnych gminy. Czas realizacji od 1 lipca 2023 roku do 30 listopada 2023 roku.

Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć kwoty 12 000 zł.

Wypełnione i podpisane przez Sołtysa zgłoszenie, należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: al. Piłsudskiego 8, 90 – 051 Łódź, w terminie do 6 lutego 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie w biurze podawczym Urzędu Marszałkowskiego.

Regulamin wraz z drukiem zgłoszenia dostępny jest na stronie: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2023

 


 

„Sołectwo na plus” 2022

Informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór zgłoszeń „Sołectwo na plus”.

Zgłoszenia do naboru, tak jak w roku ubiegłym, dokonują Sołtysi naszych sołectw. Zgłaszane projekty, powinny dotyczyć zadań własnych gminy. Czas realizacji od 1 lipca 2022 roku do 30 listopada 2022 roku.

Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć kwoty 12 000 zł.

Wypełnione i podpisane przez Sołtysa zgłoszenie, należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: al. Piłsudskiego 8, 90 – 051 Łódź, w terminie do 31 marca 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie w biurze podawczym Urzędu Marszałkowskiego.

 

 


Gmina Zduńska Wola

 

„Sołectwo na plus” 2021

 W dniu 22 czerwca br. Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę
nr XXXII/437/21 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów realizowanych w sołectwach.

Cztery wnioski z terenu Gminy Zduńska Wola otrzymały od Komisji Konkursowej wysoką ocenę merytoryczną, dzięki której zgłoszenia znalazły się na liście rankingowej, ustalonej przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

W ramach projektów w sołectwach zrealizowane zostały:

– w Annopolu Nowym – rozszerzenie strefy rekreacyjno – sportowej  

– w Korczewie – altana „Pod czerwonym kurem”,

– w Suchoczasach – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej i zakup namiotu,

-w Wojsławicach – rewitalizacja placu przed świetlicą wiejską.

Realizacja projektów pozwoliła na utworzenie miejsc spotkań i integracji mieszkańców gminy Zduńska Wola.

Łączna wartość realizowanych projektów to kwota 72 720,99 złotych, z czego 39 990,00 złotych pochodzi z dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego. Pozostała kwota to środki budżetu Gminy Zduńska Wola.

 

Annopole Nowe

W Annopolu Nowym w ramach projektu zakupiono duży zestaw zabawowy

z możliwością rozbudowy o kolejne moduły.


Korczew

W Korczewie powstała altana wraz oświetleniem i utwardzeniem z kostki brukowej, wokół której zostały posadzone krzewy ozdobne.


Suchoczasy

W Suchoczasach utwardzono plac kostką brukową oraz zakupiono namiot, który będzie wykorzystywany podczas imprez i uroczystości sołeckich.


Wojsławice

W Wojsławicach rozbudowano miejsce rekreacji poprzez zakup: ławek, grilla oraz materiałów potrzebnych do wykonania utwardzenia i paleniska, stojaka na rowery oraz posadzono rośliny ozdobne.

 
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór zgłoszeń „Sołectwo na plus”.

Głównym celem naboru jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej, wspieranie działalności kół gospodyń wiejskich poprzez udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Uchwała_regulamin_Sołectwo_na_plus_2022_2 508 KB 313
2 doc załącznik_nr_1_-_druk_zgłoszenia_DOCX 27 KB 315
3 doc RODO_klauzula 17 KB 260

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda