Przejdź do treści
Imieniny:
środa, 29 listopada 2023

Granty sołeckie rozdane

W dniu 30 maja 2017 r. Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Gmina Zduńska Wola złożyła 3 wnioski. W wyniku analizy w Urzędzie Marszałkowskim wybrano do realizacji 2 spośród nich – projekt sołectwa Annopole Nowe i projekt sołectwa Kłady.

W Annopolu Nowym realizowany będzie projekt pn. „Dbamy, bo nasze” polegający na modernizacji terenu wokół strażnicy OSP w Annopolu Nowym, tj. położenie kostki brukowej. Dotacja udzielona z budżetu Województwa Łódzkiego wyniesie 5 000,00 złotych. Środki budżetu gminy na realizację ww. zadania przeznaczone zostały w kwocie 9000,00 złotych.

W sołectwie Kłady zaplanowano projekt pn. „Z drogi na plac”, który przewiduje budowę altanki wraz z podłożem z kostki brukowej, zakup i montaż stołu do tenisa stołowego oraz zestawu do siatkówki. Uwieńczeniem realizacji projektu będzie spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Kłady i nagranie filmiku „Kłady – z drogi na plac”. Środki budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczone na realizację ww. projektu to 4 000,00 złotych. Środki budżetu Gminy Zduńska Wola zaplanowano w kwocie 8 800,00 złotych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017.

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda