Przejdź do treści
Imieniny:
niedziela, 3 marca 2024

Kolejne granty sołeckie trafiły do naszej Gminy

W dniu 24 kwietnia 2018 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę
w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2018 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

         Gmina Zduńska Wola złożyła 3 wnioski. Wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

         W sołectwie Annopole Nowe realizowany będzie projekt pn. Annopole Nowe – jeszcze nowsze” – zagospodarowanie przestrzeni za budynkiem strażnicy OSP w Annopolu Nowym o wartości 8 500,00 zł. Dotacja udzielona z budżetu Województwa Łódzkiego wyniesie 5000,00 zł. Środki budżetu gminy Zduńska Wola to kwota 3 500,00 zł.

        W Sołectwie Biały Ług zaplanowano projekt pn. „Biały Ług z historią i tradycją”. Założenie projektu to przedstawienie historii powstania wsi Biały Ług oraz pokazanie zmian, jakie nastąpiły na przestrzeni lat. Wartość projektu opiewa na kwotę 7 510,00 zł.
z czego 5000,00 zł to środki z budżetu Województwa Łódzkiego, natomiast kwota 2 510,00 zł. to środki budżetu Gminy Zduńska Wola.

        Sołectwo Kłady zrealizuje projekt pn. „Kłady i Dionizów są FIT”. Celem projektu jest zaangażowanie społeczności lokalnej w sprawy sołectwa oraz budowanie tożsamości lokalnej poprzez wspólne zagospodarowywanie placu wiejskiego. Projekt zostanie zrealizowany
w kwocie 14000,00 zł. Środki Województwa Łódzkiego to kwota 5000,00 złotych, pozostałe 9 000,0 zł. to środki budżetu gminy Zduńska Wola.

wybory_samorzad_2024

wybory_samorzad_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda