Przejdź do treści
Imieniny:
czwartek, 21 września 2023

Regulamin i wniosek 2020


W dniu 25.02.2020 r.  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

 

 Zasady przyznawania dotacji:

  1. Zasady przyznawania dotacji, oceny wniosków, realizacji projektów oraz rozliczenia dotacji zostały opisane w Regulaminie udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego
    w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy
    w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich” wersja 5.0.
  2. Wnioski o udzielenie ww. dotacji celowej podpisane przez Sołtysa danego sołectwa, należy składać w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98 – 220 Zduńska Wola, w terminie do dnia 13 marca 2020 roku.
  3. Wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej w trybie dotacji określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
  4. Wnioski mogą dotyczyć projektów realizowanych wyłącznie w terminie od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 15 listopada 2020 roku.
  5. Wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż  10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

W ramach przyznanej dotacji nie dopuszcza się finansowania zakupu alkoholu oraz artykułów spożywczych. 

Do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 doc Wniosek 22 KB 387
2 pdf Regulamin_2020_-1 480 KB 404

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda