Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 16 lipca 2024

Regulamin i wniosek 2019


W dniu 11.02.2019 r.  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

 

 Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zasady przyznawania dotacji, oceny wniosków, realizacji projektów oraz rozliczenia dotacji zostały opisane w Regulaminie udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego
  w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy
  w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich” wersja 4.0.
 2. Wnioski o udzielenie ww. dotacji celowej podpisane przez Sołtysa danego sołectwa, należy składać w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98 – 220 Zduńska Wola,
  w terminie do dnia 5 marca 2019 roku.
 3. Wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej w trybie dotacji określa załącznik nr 1 
  do Regulaminu.
 4. Wnioski mogą dotyczyć projektów realizowanych wyłącznie w terminie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 15 listopada 2019 roku.
 5. Wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż  10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych). Wnioskowana kwota dotacji, w części przeznaczonej na zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych
  do realizacji imprez integracyjnych, tematycznych oraz imprez podsumowujących realizację projektów nie może przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji.

 

 

Do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Regulamin 412 KB 855
2 doc Wniosek 75 KB 754
3 pdf Wniosek 642 KB 799

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka

standardy ochrony małoletnich

standardy ochrony małoletnich
ZDUNSKA WOLA Pogoda