Przejdź do treści
Imieniny:
czwartek, 21 września 2023

Granty sołeckie 2020

W dniu 21 lutego br. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę Nr 190/20
w sprawie przyjęcia “Regulaminu udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich”.

Na podstawie uchwały ogłoszono nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.  

W ustalonym terminie do Urzędu Gminy Zduńska Wola wpłynęło 6 wniosków sołectw:

 • Annopole Nowe,
 • Janiszewice,
 • Korczew,
 • Krobanów,
 • Piaski,
 • Wojsławice.

W celu wyłonienia wniosków do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Wójt Gminy Zduńska Wola zarządzeniem Nr 271/2020 powołał komisję do oceny wniosków sołectw o przyznanie pomocy finansowej.

Komisja po dokonaniu oceny, zwróciła się do Wójta Gminy Zduńska Wola o złożenie 3 wniosków:

 • Sołectwa Annopole Nowe na realizację projektu pod nazwą „Utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej w Annopolu Nowym”. Celem projektu jest utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej za budynkiem świetlicy.
 • Sołectwa Piaski na realizację projektu pn. „Reanimacja”. Założeniem projektu jest remont świetlicy wiejskiej i zakup stołu do ping – ponga.
 • Sołectwa Wojsławice na realizację projektu pn. „Nie zapomnijmy dawnych smaków”. Projekt zakłada remont pomieszczenia kuchennego świetlicy wiejskiej
  w Wojsławicach.

Zgodnie z wytycznymi określonymi w regulaminie naboru, wnioski realizowane będą
w terminie od 1 lipca do 15 listopada 2020 roku.

Wyniki zostaną ogłoszone przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w II kwartale br. Wszystkim wnioskodawcom gratulujemy pomysłów i życzymy powodzenia.

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda