Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 23 lipca 2024

Konsultacje społeczne Projektu Programu Współpracy Gminy Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok


Informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego Programu Współpracy Gminy Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), który będzie obowiązywał w 2024 r.

Przygotowano wstępny projekt Programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać wnioski, uwagi i opinie organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą. W toku konsultacji będzie on ulegał zmianom. Dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot planowanych na ich realizację. Takie działania związane są
z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na 2024 rok.

Oczekujemy na Państwa opinie, wnioski i uwagi. Można je składać do 26 października br.
w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@ugzw.pl na formularzu zgłaszania opinii, wniosków i uwag, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 978/2023 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 17 października 2023 r.

 

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka

standardy ochrony małoletnich

standardy ochrony małoletnich
ZDUNSKA WOLA Pogoda