Imieniny:
sobota, 16 listopada 2019
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy Zduńska Wola

                                Zduńska Wola, dnia 29.10.2019 r.

 

Zaproszenie

            Zapraszam na obrady XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.  z 2019 r. poz. 506) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Zduńska Wola  w dniu
8 listopada 2019 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad XIV sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawy różne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości – materiały nr 1.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych – materiały nr 2.
 9. Podjęcie uchwały  sprawie  ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – materiały nr 3.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok – materiały nr 4.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/66/2019 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zduńska Wola – materiały nr 5.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/58/2019 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – materiały nr 6.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola
  na 2019 rok – materiały nr 7.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2019 – 2028 – materiały nr 8.
 15. Zakończenie XIV sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

 

Przewodniczący Rady Gminy
 Janusz Sakiewa

    

 

 

wybory

wybory

baner

baner

wybory ławników

wybory ławników

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook