Przejdź do treści
Imieniny:
środa, 28 października 2020
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy Zduńska Wola

                                Zduńska Wola, dnia 8.10.2020 r.

 

 

Zaproszenie

 

            Zapraszam na obrady XXV sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Zduńska Wola  w dniu
15 października 2020 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie XXV sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad XXV sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawy różne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Zduńska Wola na lata 2021 – 2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2020 – 2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru we wsi Czechy oraz zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Zduńska Wola – w części dotyczącej obrębu Izabelów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Tymienice, gmina Zduńska Wola.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Zduńska Wola na lata 2019 – 2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zduńska Wola do zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Zduńska Wola dotyczącego wyznaczenia obszaru aglomeracji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania
  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 16. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zduńska Wola za I półrocze 2020 roku.
 17. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola po I półroczu 2020 roku.
 18. Zakończenie XXV sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Sakiewa

spis_rolny

spis rolny 2020

baner

baner

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook