Imieniny:
wtorek, 21 stycznia 2020
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na XVI sesję Rady Gminy Zduńska Wola

                                Zduńska Wola, dnia 12.12.2019 r.

  

            Zapraszam na obrady XVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.  z 2019 r. poz. 506) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Zduńska Wola  w dniu
19 grudnia 2019 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie XVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad XVI sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawy różne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2019 – materiały nr 13.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2019 – 2028 – materiały nr 14.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – materiały nr 15.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zduńska Wola na 2020 rok – materiały nr 1.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2020 – 2028 – materiały nr 2.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – materiały nr 11.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – materiały nr 12.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na 2020 rok – materiały nr 3.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2020 – 2028 – materiały nr 4.
 16. Podjęcie uchwały  sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2020 rok – materiały nr 5.
 17. Podjęcie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok  – materiały nr 6.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla 1 grupy taryfowej odbiorców usług odprowadzania ścieków – materiały nr 7.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Zduńska Wola, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  – materiały nr 8.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia plany pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zduńska Wola na rok 2020 – materiały nr 9.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zduńska Wola na rok szkolny 2019/2020 – materiały nr 10.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/122/2015 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu na realizację zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego” – materiały nr 16.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Mostki, gmina Zduńska Wola – materiały 17.
 24. Zakończenie XVI sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

 

Przewodniczący Rady Gminy
 Janusz Sakiewa

    

 

 

baner

baner

wybory ławników

wybory ławników

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook