Przejdź do treści
Imieniny:
poniedziałek, 1 marca 2021
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Zduńska Wola

Zduńska Wola, dnia 14.01.2021 r.

Zaproszenie

Zapraszam na obrady XXVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Zduńska Wola w dniu 21 stycznia 2021 roku o godzinie 14:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czechach, Czechy 142, 98 – 220 Zduńska Wola.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XXVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
4. Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji.
5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
6. Sprawy różne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2021 – 2028.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zduńska Wola w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Zduńska Wola.
Strona 2 z 2
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Zduńska Wola.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zduńska Wola na rok 2021.
16. Przyjęcie planu pracy komisji budżetowej, rolnictwa, rozwoju i ochrony środowiska na rok 2021.
17. Przyjęcie planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na rok 2021.
18. Przyjęcie planu pracy komisji oświaty, kultury i spraw społecznych na rok 2021.
19. Przejęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2020.
20. Zakończenie XXVIII sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Sakiewa

Proszę o zachowanie reżimu sanitarnego, o zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy oraz zachowania co najmniej 1,5 m odstępu od innych uczestników

spis_ludnosci

narodowy spis ludności i mieszkań 2021

baner

baner

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook