Imieniny:
poniedziałek, 25 maja 2020
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy Zduńska Wola

                                Zduńska Wola, dnia 13.02.2020 r.

 

Zaproszenie

 

            Zapraszam na obrady XVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.  z 2019 r. poz. 506) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Zduńska Wola  w dniu
20 lutego 2020 roku o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie XVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawy różne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na 2020 rok – materiały nr 1.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2020 – 2028 – materiały nr 2.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Zduńska Wola – materiały
  nr 3.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej we wsi Izabelów Mały gmina Zduńska Wola – materiały nr 4.
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji rewizyjnej – materiały nr 5.
 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji – materiały nr 6.
 13. Przyjęcie planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji – materiały nr 7.
 14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji budżetowej, rolnictwa, rozwoju
  i ochrony środowiska – materiały nr 8.
 15. Przyjęcie planu pracy Komisji budżetowej, rolnictwa, rozwoju i ochrony środowiska – materiały nr 9.
 16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji oświaty, kultury i spraw społecznych – materiały nr 10.
 17. Przyjęcie planu pracy Komisji oświaty, kultury i spraw społecznych – materiały nr 11.
 18. Zakończenie XVIII sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Sakiewa

 

wybory_2020_widget

wybory_2020_widget

baner

baner

wybory ławników

wybory ławników

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook