Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 20 sierpnia 2022
EnglishGermanPolishUkrainian

Informacja o LII sesji Rady Gminy Zduńska Wola

                                Zduńska Wola, dnia 28.07.2022 r.

 

 

Zaproszenie

 

            Zapraszam na obrady LII sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję LII sesję Rady Gminy Zduńska Wola  w dniu
4 sierpnia 2022 roku o godzinie 14:45 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie LII sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad LII sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawy różne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2022 – 2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia „Pomagamy”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zduńska Wola w trybie bezprzetargowym oraz warunków i wysokości procentowej bonifikaty
  od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości
  i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Zduńska Wola.
 12. Zakończenie LII sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

 

                      Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Sakiewa 

 

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

epuap

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Sołtysi

Sołtysi
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook