Przejdź do treści
Imieniny:
piątek, 15 października 2021
EnglishGermanPolish

Informacja o XXXVII sesji Rady Gminy Zduńska Wola

 Zduńska Wola, dnia 22.09.2021 r.

 

Zaproszenie

 

            Zapraszam na obrady XXXVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Zduńska Wola  w dniu
29 września 2021 roku o godzinie 14:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie XXXVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawy różne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2021 – 2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola w 2021 roku.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 265/XXXIX/2009 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Zduńska Wola.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Zduńska Wola i nadania jej statutu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych
  na terenie Gminy Zduńska Wola przez inne niż Gmina Zduńska Wola osoby prawne i fizyczne, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zduńska Wola do zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej we wsi Henryków gmina Zduńska Wola.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej we wsi Henryków gmina Zduńska Wola.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej we wsi Suchoczasy gmina Zduńska Wola.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej we wsi Polków gmina Zduńska Wola.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej we wsi Poręby gmina Zduńska Wola.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego stawu we wsi Krobanów.
 7. Przyjęcie informacji na temat kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska na lata 2021 – 2028 po I półroczu 2021.
 8. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Zduńska Wola po I Półroczu 2021 roku.
 9. Zakończenie XXXVII sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Sakiewa

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

baner_projekt

baner_projekt

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

epuap

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

młodzieżowa rada gminy

młodzieżowa rada gminy

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook