Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 15 maja 2021
EnglishGermanPolish

Informacja o XXXI sesji Rady Gminy Zduńska Wola

                                Zduńska Wola, dnia 22.04.2021 r.

 

 

Zaproszenie

 

            Zapraszam na obrady XXXI sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Zduńska Wola  w dniu
29 kwietnia 2021 roku o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie XXXI sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawy różne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby – Piaski  – etap I i IV”.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Zduńska Wola do organu regulującego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zduńska Wola.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIV/434/2018 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Krobanów.
 13. Przyjęcie informacji na temat udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2020.
 14. Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.
 15. Zakończenie XXXI sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Sakiewa

spis_ludnosci

narodowy spis ludności i mieszkań 2021

baner

baner

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook