Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 13 kwietnia 2024

Zaproszenie na LXXVIII sesję Rady Gminy Zduńska Wola

 

Zduńska Wola, 20 marca 2024 r.

Zaproszenie

            Zapraszam na obrady LXXVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXXVIII sesję Rady Gminy Zduńska Wola  w dniu 27 marca 2024 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie LXXVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXVII sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad LXXVIII sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawy różne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2024 – 2029.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Zduńska Wola oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduńska Wola.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Tymienice w gminie Zduńska Wola.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zduńska Wola.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania.
 13. Przyjęcie informacji na temat udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2023.
 14. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej
 15. Zakończenie LXXVIII sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Sakiewa

wybory_samorzad_2024

wybory_samorzad_2024

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda