Przejdź do treści
Imieniny:
środa, 27 września 2023

Zaproszenie na LXIX sesję Rady Gminy Zduńska Wola

Zduńska Wola, 21 września 2023 r.

 

 

Zaproszenie

 

 

Zapraszam na obrady LXIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXIX sesję Rady Gminy Zduńska Wola  w dniu
28 września 2023 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie LXIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad LXIX sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawy różne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2023 – 2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Zduńska Wola, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej we wsi Piaski gmina Zduńska Wola.
 11. Przyjęcie Stanowiska Rady Gminy Zduńska Wola w sprawie likwidacji przejazdu kolejowego i wybudowania skrzyżowania wielopoziomowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4907E ulicy Szadkowskiej w Zduńskiej Woli i linii kolejowych nr 14 w km 41,067, oraz linii 810 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola.
 12. Zakończenie LXIX sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Sakiewa

 

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda