Przejdź do treści
Imieniny:
środa, 27 września 2023

Zakup, dostawa i montaż 6 witaczy


 

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Cel operacji

Wzrost atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i społecznej na obszarze LGD „Podkowa” do 2023 r.

 

Efekt operacji

Zakup, dostawa i montaż 6 witaczy.

 

Operacja ma charakter inwestycyjny. Wybudowana w ramach operacji infrastruktura przyczyni się do poprawy wizerunku Gminy Zduńska Wola, a ich lokalizacja nie jest przypadkowa. Są one umiejscowione na wszystkich drogach wojewódzkich i powiatowych prowadzących do Gminy Zduńska Wola, czyli w:

– Ostrówku

– Czechach

– Suchoczasach

– Zamłyniu

-Wojsławicach

– Karsznicach.

 

Koszty

Całkowita wartość projektu – 129 899,07 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych – 129 899,07 zł

Dofinansowanie z EFRROW –82 654,00 zł

 

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda