Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 25 czerwca 2024

Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego


zdjeciatekstpokllodzkie.JPG

Projekt
„Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego w Gminie Zduńska Wola poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego”

współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Wartość projektu: 658 160, 00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 516 169,89 PLN
Środki z budżetu Gminy Zduńska Wola: 141 990, 11 PLN

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń środowiskowych w Gminie Zduńska Wola oraz całym województwie łódzkim, a także zmniejszanie ich skutków.

Potrzebę zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego sygnalizowała Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszewicach już przed trzema laty. Wyposażenie Jednostki OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy było ważne ze względu na położenie Gminy Zduńska Wola na jednym z największych węzłów kolejowych w województwie, gdzie największym zagrożeniem jest duża liczba przewozów ładunków niebezpiecznych cysternami kolejowymi. Gmina nie posiadała dotychczas sprzętu, który mógłby zabezpieczyć przed zdarzeniami zwłaszcza o charakterze skażeń ekologicznych. Wobec tego przeciwdziałanie takim zagrożeniem stało się jednym z priorytetów działań władz gminy. Z uwagi na wysokie koszty zakupu samochodu zadanie to wydawało się wręcz niewykonalne. Jednakże nie ustawano w działaniach poszukiwania źródeł finansowania zakupu samochodu. Dopiero konkurs, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi stworzył szansę na jego zakup. Przeanalizowano warunki jakie należy spełnić oraz środki jakie należy posiadać aby można było składać wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia.

W dniu 13.06.2008 r. Gmina Zduńska Wola złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Zduńska Wola poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu w dniu 20 listopada 2008 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.Użytkownikiem samochodu jest Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszewicach należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz do 8 Kompanii Gaśniczej „Łask” Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego Łódzkiej Brygady Obwodowej. Jednostka ochrania nie tylko część wschodnią obszaru Gminy Zduńska Wola, ale także obszar Miasta Zduńska Wola oraz całego Powiatu Zduńskowolskiego. Współpracuje z Państwową Strażą Pożarną w Zduńskiej Woli i wspiera jej działania ratowniczo-gaśnicze. Poprzez przynależność do 8 Kompanii Gaśniczej „Łask” jest wzywana również do działań ratowniczo-gaśniczych na obszarze całego województwa łódzkiego. Zatem zasięgiem swojego oddziaływania obejmuje obszar całego województwa łódzkiego.

Projektem został objęty zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem. Samochód ratowniczo-gaśniczy Marki Mercedes-Benz Atego 1329 został wyposażony w silnik o mocy 210 kW oraz motopompę pływającą jako element ratownictwa ekologicznego. Jest przeznaczony dla załogi składającej się z 6 osób.

W samochodzie zostały zamontowane na stałe następujące urządzenia:
– autopompa pożarnicza A 16/8,zdjeciatekstzdjecie-samochod.JPG
– urządzenie szybkiego natarcia wysokociśnieniowe,
– zbiornik wody o pojemności 2500 litrów
– zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 250 litrów,
– dozownik środka pianotwórczego,
– maszt oświetleniowy z reflektorami o mocy łącznej 2 000 W,
– instalacja zraszaczowa do ograniczania stref skażeń,
– działko wodno-pianowe o wydajności minimum 1600 l/min.,
– środki łączności radiowej,
– agregat prądotwórczy.

Ponadto oprócz wymienionego wyposażenia został zakupiony także drobny sprzęt, jednakże bardzo ważny podczas akcji ratowniczo – gaśniczych tj.:
– rękawice skórzane,
– aparaty powietrzne,
– linki strażackie ratownicze,
– koc gaśniczy,
– węże tłoczne,
– prądownicę,
– prądownicę wodną PW-75,
– przełącznik 110/75 ze stopów aluminium,
– przełącznik 75/52 ze stopów aluminium,
– rozdzielacz kulowy 75/52-75-52,
– zbieracz 2×75/110,
– klucz do hydrantów nadziemnych,
– klucz do łączników pożarniczych,
– wąż ssawny 110-2500 Ł,
– smok ssawny 110,
– pływak z zatrzaśnikiem,
– topór strażacki ciężki.

Realizator projektu
 GMINA ZDUŃSKA WOLA

  

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiegowybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda