Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 15 maja 2021
EnglishGermanPolish

Kampania informacyjna z zakresu wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami


logo-fundusz-2014

 
Kampania informacyjna z zakresu wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami
w Gminie Zduńska Wola

Kampania informacyjna z zakresu wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami w Gminie Zduńska Wola miała na celu przygotowanie mieszkańców gminy do sprawnego wdrożenia nowego systemu, zapoznanie ich ze sposobami przeciwdziałania powstawania odpadów już u źródła, metodami zmniejszania objętości odpadów, przygotowania odpadów do odbioru, nauczenie rozpoznawania poszczególnych grup odpadów, rodzajów odpadów i zanieczyszczeń, które dyskwalifikują wykorzystanie danego odpadu do recyklingu. Poszczególne elementy kampanii informacyjnej były ukierunkowane na konkretne grupy społeczne i dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Kampania wykorzystywała również dostępne instrumenty audiowizualne. Jej celem było przekonanie mieszkańców do jak najszerzej zakrojonej i świadomej selekcji odpadów u źródła.

W ramach kampanii informacyjnej zrealizowano następujące elementy:

1.Przygotowanie kolejnej edycji Festynu recyklingowego w całości poświęconego zagadnieniom gospodarki odpadami – 27 kwietnia 2013 r. – więcej

2. Cykl zebrań informacyjnych organizowanych dla mieszkańców w poszczególnych sołectwach poświęconych kształtowi systemu odbioru odpadów obowiązującego od 1 lipca w Gminie. Tematem zebrań było przedstawienie szczegółowo sposobu gospodarowania odpadami po 1 lipca 2013 r. w Gminie Zduńska Wola wraz z instruktażem wypełniania deklaracji. W ramach kampanii odbyło się 17 zebrań w poszczególnych sołectwach. Podczas trwania zebrania uczestnicy mogli wziąć udział w wypełnieniu krzyżówek poświęconych kształtowi systemu i służących wyrabianiu nawyków segregacji odpadów. Spośród poprawnie wypełnionych krzyżówek rozlosowano nagrody w postaci koszy do segregacji odpadów i stelaży do worków oraz zgniatarek do butelek i puszek – więcej

3. Przygotowanie i druk materiałów informacyjnych dla właścicieli nieruchomości i zamieszkujących zawierających wytyczne, jak segregować odpady, informacji o działającym punkcie selektywnego zbierania, sposobie postępowania z odpadami, składaniu dokumentów związanych z gospodarowaniem odpadami oraz harmonogram odbiorów odpadów – 3000 kpl. W ramach zadania opracowano i wydrukowano 2 edycje ulotki informacyjnej. Pierwsza część obejmowała wstępne założenia do systemu – podstawowe informacje. Druga ulotka stanowiła uszczegółowienie i wytyczne dla mieszkańców, gdzie mają wrzucać poszczególne odpady, informowała o miejscu funkcjonowania PSZOK oraz przypominała o ogólnych zasadach działania systemu. Kolejnym informatorem o systemie był wydrukowany i przekazany mieszkańcom harmonogram odbioru na rok 2014 ze wskazanymi poszczególnymi terminami odbioru odpadów oraz terminami poszczególnych wystawek – więcej

4. Przygotowanie zakładki poświęconej gospodarowaniu odpadami na stronie internetowej urzędu z załączonymi wszystkimi wytycznymi, dokumentami, instruktażem wypełnienia deklaracji, służącej szczególnie młodym osobom oraz potencjalnym zamieszkującym, zwłaszcza właścicielom nowobudowanych budynków mieszkalnych – więcej

5 Produkcja i emisja spotu reklamowego (15 emisji) – W ramach kampanii informacyjnej przygotowano i emitowano w lokalnej rozgłośni radiowej NASZE RADIO cykl spotów reklamowych – więcej

6. Przygotowanie i druk numeru specjalnego gazety gminnej w całości poświęconego gospodarowaniu odpadami w Gminie
po 1 lipca 2013 r. – W ramach kampanii przygotowano egzemplarz bezpłatny Gazety Gminnej (Nr 2 maj 2013) – więcej

7. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych dla wpojenia nawyku selektywnego zbierania odpadów u najmłodszej grupy mieszkańców gminy – przedszkolaków. Z uwagi na fakt, iż przedszkolaki w placówce generują głównie odpady z papieru edukacja najmłodszych skupiała się na nauce wrzucania odrębnie papieru poprzez zabawę. Wyrobieniu nawyku separowania odpadu papierowego miało służyć zastosowanie „gadających” koszy jako pożeraczy papieru. Kosz taki ma przyjazny kształt dla dziecka, a dodatkowo kosz – miś lub kosz – delfin zachęcał słownie do wrzucenia odpadu i dziękował za ich wrzucenie. Zakupione w ramach zadania kosze są ustawione w przedszkolach, dzieci zachęcone ich wyjątkowym kształtem i możliwościami uczą się właściwych postaw.

Łączny koszt zadania                      71 761,37 zł
Dotacja WFOŚiGW w Łodzi           51 140,36 zł
Udział własny                                    23 621,01 zł

 

Gmina Zduńska Wola

spis_ludnosci

narodowy spis ludności i mieszkań 2021

baner

baner

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook