Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 25 czerwca 2024

Obwieszczenie dot. Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy o izbach rolniczych (Dz.U.2022 poz. 183 i S 15 Uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych podaje się do wiadomości członków izby rolniczej, że w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 24 września 2023 r. w (jednomandatowym lub dwumandatowym) okręgu wyborczym obejmującym obszar gminy ZDUŃSKA WOLA zarejestrowani zostali następujący kandydaci:

ALFABETYCZNY WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY POWIATOWEJ POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Lp Imię/lmiona

Nazwisko

Okręg wyborczy
 
1 HENRYK GUDAŚ 168
2 KRZYSZTOF

WŁODZIMIERZ

JONCZYK 168
3 BARTOSZ KORNACKI 168

Pobierz (PDF, Unknown)

Do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 pdf obwieszczenie izby rolnicze 2023 305 KB 113

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda