Przejdź do treści
Imieniny:
niedziela, 3 marca 2024

Infrastruktura sołecka na plus 2024

Logo Łódzkie

 

Zarząd Województwa Łódzkiego po raz kolejny ogłosił nabór wniosków do programu „Infrastruktura sołecka na plus”.  Zgłoszenie do naboru, w imieniu swojego sołectwa może złożyć każdy Sołtys z terenu województwa łódzkiego. Wnioskowana kwota pomocy finansowej może stanowić do 100% inwestycji, ale nie może być wyższa niż 100 000,00 zł.

Zgłoszenie odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie powinno dotyczyć projektów, których realizacja przewidziana jest do 31 grudnia 2024 roku.

Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, do dnia 20 grudnia 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

Załączniki do pobrania:

Regulamin (plik do pobrania)

Zgłoszenie Sołtysa (druk do pobrania)

Oświadczenie sołtysa (druk do pobrania)

Klauzula RODO (plik)

 

 

wybory_samorzad_2024

wybory_samorzad_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda