Imieniny:
wtorek, 21 sierpnia 2018
EnglishGermanPolish

Drogi


W skład sieci drogowej Gminy Zduńska Wola wchodzi droga krajowa nr 14 (12) łączącej Łódź z Wrocławiem i Poznaniem. Ze względu na duże obciążenie ruchem tranzytowym ma ona ograniczone możliwości obsługi ruchu lokalnego. Układ drogowy zapewniający podstawową obsługę w tym zakresie stanowią drogi powiatowe. Jest ich 12 o łącznej długości 56,6 km. W około 73% drogi te posiadają nawierzchnię bitumiczną.
Bezpośrednią obsługę terenów zabudowanych zapewniają drogi gminne. W zakresie powiązań wewnątrz gminnych sieć drogowa jest przestrzennie zróżnicowana: im bliżej ośrodka miejskiego, jakim jest miasto Zduńska Wola, tym sieć gęstsza, natomiast im dalej od miasta – tym sieć dróg jest mniej rozwinięta. Stan dróg oraz potrzeby modernizacji przedstawia zestawienie:

Tab. 1. Drogi gminne według rodzajów :

Drogi
km
Drogi o nawierzchni bitumicznej
63,18
Drogi o nawierzchni gruntowej ulepszonej (tłuczeń, żużel)
9,38
Drogi o nawierzchni gruntowej naturalnej
1,84
Razem
74,4

Stan na dzień  31 XII 2009 r.
Tab. 2. Wykaz klasyfikowanych dróg gminnych Gminy Zduńska Wola

Lp
Nr
Nazwa drogi – przebieg drogi
Długość [km]
1
119051E
Zborowskie – Laskowiec
(do granicy z gminą Szadek w kierunku wsi Reduchów)
1,7
2.
119052E
Rębieskie – Rębieskie-Kolonia – Pratków
(do granicy z gminą Szadek w kierunku wsi Sikucin)
4,1
3.
119055E
Wojsławice – Wólka Wojsławska
1,6
4.
119056E
Suchoczasy – Mostki
(do granicy z gminą Szadek w kierunku wsi Dziadkowice)
2,9
5.
119057E
Czechy – Izabelów Mały – Izabelów
1,2
6.
119058E
Zduńska Wola – Korczew
(od ul. Getta Żydowskiego na granicy Miasta do wsi Korczew)
1,2
7.
119059E
Zduńska Wola – Opiesin – Wólka Wojsławska
(od skrzyżowania ulic Klonowej i Opiesińskiej na granicy Miasta poprzez wieś Opiesin do wsi Wólka Wojsławska)
3,7
8.
119060E
Opiesin – Janiszewice – Beniaminów
1,4
9.
119061E
Dionizów – Wymysłów – Gajewniki – Gajewniki-Kolonia – Michałów – Ostrówek – Karsznice – Zduńska Wola
(do granicy z miastem Zduńska Wola w kierunku dzielnicy Karsznice)
9,7
10.
119062E
Zduńska Wola – Henryków – Biały Ług – Krobanów – Michałów
(od ul. Henrykowskiej na granicy Miasta)
3,5
11.
119063E
Biały Ług – Krobanów – Michałów
(od skrzyżowania w Białym Ługu do skrzyżowania w Michałowie)
3,1
12.
119072E
Czechy
(od skrzyżowania z drogą krajową koło szkoły do skrzyżowania z drogą na Polków)
2,2
13.
119065E
Czechy – Ogrodzisko – Zduńska Wola
(od skrzyżowania w Czechach przez wieś Ogrodzisko do granicy Miasta)
2,1
14.
119067E
Opiesin – Janiszewice – Maciejów
(od skrzyżowania z drogą gminną 119059E do  skrzyżowania z drogą powiatową)
1,3
15.
119066E
Zduńska Wola – Opiesin
(od skrzyżowania ulic Klonowej i Opiesińskiej na granicy Miasta poprzez wieś Opiesin przy kapliczce do drogi w kierunku wsi Wólka Wojsławska)
1,3
16.
119068E
Karolew
(od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Janiszewic do skrzyżowania z drogą powiatową)
1,1
17.
119069E
Korczew – Wojsławice (kolonia)
(od skrzyżowania z drogą powiatową  Zduńska Wola-Wojsławice do lasu)
1,2
18.
119070E
Tymienice – Izabelów
(od drogi powiatowej Izabelów-Tymienice do drogi powiatowej Annopole Nowe-Suchoczasy wraz z połączeniem do drogi powiatowej Zduńska Wola-Boczki we wsi Izabelów)
2,4
19.
114260E
Polków – Czechy – Andrzejów – Izabelów Mały
(od granicy z gminą Sieradz)
7,1
20.
119071E
Janiszewice – Karolew – Suchoczasy
(od skrzyżowania z drogą gminną koło szkoły w Janiszewicach do skrzyżowania z drogą powiatową w Suchoczasach)
2,4
21
119073E
Ochraniew – Wymysłów
(od skrzyżowania z drogą powiatową Zduńska Wola-Szadek przez przejazd kolejowy do skrzyżowania z drogą powiatową Janiszewice-Gajewniki)
1,1
22
119053E
Rębieskie
 0,8
23
119054E
Rębieskie-Kolonia
1,3
24
119064E
Czechy – Zduńska Wola
(od skrzyżowania z drogą krajową do skrzyżowania z ul. Wiejską w Zduńskiej Woli)
2,5
25
 brak nr
Piaski
(od skrzyżowania z drogą powiatową do rzeki Warta)
1,8
26
 brak nr
Zduńska Wola – Poręby
(od skrzyżowania z ulicą Widawską w Zduńskiej Woli do pętli autobusowej przy lesie)
1,8
27
 brak nr
Czechy
(wokół szkoły i do kaplicy)
 0,8
28
 brak nr
Czechy
(ślepa droga od skrzyżowania z drogą powiatową koło salonu Toyota)
 0,2
29
 brak nr
Izabelów
(od wiaduktu kolejowego koło firmy Tapex do drogi krajowej)
 0,3
30
 brak nr
Izabelów
(ślepa droga w kierunku Izabelowa Małego od skrzyżowania z drogą powiatowa)
 0,3
31
 brak nr
Korczew
(ślepa droga od skrzyżowania z drogą gminna koło cmentarza)
 0,3
32
 brak nr
Wojsławice
(osiedle mieszkaniowe koło parku)
 0,4
33
 brak nr
Kłady – Dionizów
(od skrzyżowania z drogą powiatową przez wieś Kłady z łącznikiem do wsi Dionizów)
2,5
34
 brak nr
Gajewniki
(od drogi powiatowej – 2 wjazdy do drogi gminnej)
 0,9
35
 brak nr
Henryków
(od skrzyżowania przy kościele do granicy z miastem Zduńska Wola)
 0,8
36
 brak nr
Krobanów
(od skrzyżowania koło szkoły do drogi krajowej)
 0,4
37
 brak nr
Michałów
(od skrzyżowania drogi gminnej Michałów-Gajewniki do drogi krajowej)
1,5
38
 brak nr
Karsznice
(ul. Reymonta)
1,1
39
 brak nr
Karsznice
(ul. Cegielniana)
 0,4

 

 

Ponadto wszystkie inne drogi nie zakwalifikowane jako krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne (np. dojazdowe do gruntów rolnych itp.) pozostają w zarządzie Urzędu Gminy.
Do pobrania: