Imieniny:
wtorek, 16 października 2018
EnglishGermanPolish

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odejściami na działkach w miejscowościach Ogrodzisko, Czechy gm. Zduńska Wola


 


Cel projektu:

Celem realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zduńska Wola, na terenie gminy Zduńska Wola poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i podłączenie do sieci kolejnych mieszkańców gminy, doprowadzając do właściwego oczyszczania ścieków bytowych.

W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty cel bezpośrednio związany z efektywnym gospodarowaniem zasobami wodnymi – ograniczenia przedostawania się  do wód powierzchniowych i podziemnych niedostatecznie oczyszczonych ścieków.

Realizacja inwestycji przyczyni się do ochrony zasobów wodnych nie tylko gminy, ale również powiatu zduńskowolskiego i województwa łódzkiego oraz przyczyni się do ochrony zlewni rzeki Warty – dorzecza Odry oraz zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku.

 

Efekt rzeczowy:

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej: 3,80 km

 

Efekt ekologiczny:

Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączali się do sieci w wyniku realizacji projektu: 215 RLM

 

Koszty projektu:

  1. Koszt całkowity projektu: 5 224 307,66 PLN
  2. Wydatki kwalifikowane: 3 794 968, 56 PLN
  3. Wnioskowane dofinansowanie (EDB) 3 225 723,27 PLN, stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych,
  4. Kwota dotacji – 3 225 723,27 PLN

 

 

 

Projekt realizowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

 

baner_samorzad_wybory_2018

Wybory samorządowe 2018

baner

baner

Pogoda


Ochrona danych

Ochrona danych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

SIP

SIP

gpks

gpks

Znajdź nas na mapie

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

Adopcja psów

podkowa

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook