Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 15 maja 2021
EnglishGermanPolish

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odejściami na działkach w miejscowościach Ogrodzisko, Czechy gm. Zduńska Wola


 


Cel projektu:

Celem realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zduńska Wola, na terenie gminy Zduńska Wola poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i podłączenie do sieci kolejnych mieszkańców gminy, doprowadzając do właściwego oczyszczania ścieków bytowych.

W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty cel bezpośrednio związany z efektywnym gospodarowaniem zasobami wodnymi – ograniczenia przedostawania się  do wód powierzchniowych i podziemnych niedostatecznie oczyszczonych ścieków.

Realizacja inwestycji przyczyni się do ochrony zasobów wodnych nie tylko gminy, ale również powiatu zduńskowolskiego i województwa łódzkiego oraz przyczyni się do ochrony zlewni rzeki Warty – dorzecza Odry oraz zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku.

 

Efekt rzeczowy:

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej: 3,80 km

 

Efekt ekologiczny:

Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączali się do sieci w wyniku realizacji projektu: 215 RLM

 

Koszty projektu:

  1. Koszt całkowity projektu: 5 224 307,66 PLN
  2. Wydatki kwalifikowane: 3 794 968, 56 PLN
  3. Wnioskowane dofinansowanie (EDB) 3 225 723,27 PLN, stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych,
  4. Kwota dotacji – 3 225 723,27 PLN

 

 

 

Projekt realizowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

 

Informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju stworzyło proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

 

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

skorzystać z formularza na dedykowanej stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

 

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Więcej informacji: tutaj

 

spis_ludnosci

narodowy spis ludności i mieszkań 2021

baner

baner

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook