Imieniny:
wtorek, 28 marca 2017
EnglishPolish

Rewitalizacja

Zwrot podatku akcyzowego dla producenta rolnego

Wzorowa Gmina Zduńska Wola!

Witryna Wiejska

Informacje dla sołectw

AktualnościZobacz wszystkie >

Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Gminy Zduńska Wola

Zapraszam na obrady XXXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Zduńska Wola w dniu 30 marca 2017 roku o godzinie 14:00 w małej sali gimnastycznej Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach, Czechy 142.

Więcej >

Pieniądze od Podkowy

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej >

Granty sołeckie 2017

  Granty sołeckie 2017   W dniu 3 stycznia br. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę Nr 2/17 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich”. Na podstawie...

Więcej >

Turniej Seniorów odwołany

Turniej Seniorów zaplanowany na dzień 25 marca br. nie odbędzie się z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Więcej >

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Gminy Zduńska Wola

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady.

Więcej >

Turnusy dla dzieci

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zduńskiej Woli organizuje turnus rehabilitacyjny dla dzieci. Z turnusu mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2002 a 2010 rokiem, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Podstawę skierowania stanowi: wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny wraz z informacją wychowawcy klasy o...

Więcej >

Orlik wystartował

Informujemy, że 1 marca ruszyły zajęcia na kompleksie boisk Orlik w Czechach. Godziny funkcjonowania obiektu: * od poniedziałku do piątku  – godz. 16 -21, * sobota i niedziela – godz. 12-21. Rezerwacji korzystania z boisk można dokonywać każdego ostatniego dnia miesiąca na kolejny miesiąc u animatorów, którymi są: Łukasz Goliński i Karol Piotrowski. Pierwszeństwo w...

Więcej >

Czechy z pucharem wójta

W Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Izabelowie 9 marca odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zduńska Wola  dla chłopców z klas IV – VI. Organizatorem turnieju była szkoła w Izabelowie przy finansowym wsparciu gminy Zduńska Wola. W turnieju udział wzięło 7 zespołów, które rozgrywały mecze  w grupach.  Końcowa klasyfikacja turnieju:...

Więcej >

AktualnościZobacz wszystkie >

Leksykon Sołectw

Karta Dużej Rodziny

Pudełoko życia

Zadania realizowane ze środków funduszu

Komenda Powiatowa Policji

Policja

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

ZIP

ZIP

rolne

rolne