Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 23 lipca 2024

Dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 2024

Na podstawie § 5 ust. 1 „Regulaminu udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zduńska Wola” zatwierdzonego Uchwałą nr LXXVIII/563/2024 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 27 marca 2024 r w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zduńska Wola, zwanego dalej „Regulaminem” w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i wód polegających na budowie lokalnych systemów oczyszczania ścieków  Wójt Gminy Zduńska Wola ogłasza z dniem 15 kwietnia 2024 r. od godziny 7.30 rozpoczęcie naboru wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

INFORMACJA NA BIP

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka

standardy ochrony małoletnich

standardy ochrony małoletnich
ZDUNSKA WOLA Pogoda