Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 16 lipca 2024

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej


Opis projektu

Projekt dotyczy zakupu 64 sztuk  laptopów i 64 sztuk myszy komputerowych  przeznaczeniem dla uczniów do nauki zdalnej. Wsparciem objęci zostaną w pierwszej kolejności  rodziny ubogie z minimum trojgiem dzieci

 

Liczba wspartych szkół w ramach projektu – 5

  • Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym
  • Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Jana Pawła II w Czechach
  • Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Izabelowie
  • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krobanowie

 

Koszty całkowite projektu 153 267,84

Koszty kwalifikowane – 153 267,84 

Dofinasowanie 153 267,84 

 

Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka

standardy ochrony małoletnich

standardy ochrony małoletnich
ZDUNSKA WOLA Pogoda