Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 2 grudnia 2023

Wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

 

Krajowa Rada Izb Rolniczych  uchwałą nr 2/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. zarządziła na dzień 24 września 2023 r. od godz. 8.00 do godz. 18.00 wybory do izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

 

Prawo do kandydowania i uczestnictwa w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z mocy prawa mają:

  1. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
  2. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
  3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.   

W okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy, w której powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha, a takim okręgiem jest gmina Zduńska Wola do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wybiera się dwóch członków (okręg dwumandatowy). W skład Rady Powiatowej Izby Rolniczej wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów.

Zgłoszenie i rejestracja kandydatów ubiegających się o mandat członka Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przyjmowane będą przez członków Okręgowej  Komisji Wyborczej Nr 168 w Zduńskiej Woli, w Urzędzie Gminy Zduńska Wola ul. Zielona 30   (pok. 3) w dniu  04 września 2023 r. w godzinach 11.00-14.00.

 

Kandydat podczas rejestracji musi przedłożyć Okręgowej Komisji Wyborczej następujące dokumenty:

  1. Zgłoszenie kandydata.
  2. Listy poparcia zawierające co najmniej 50 poprawnych podpisów osób ujętych w spisie w danym okręgu.
  3. Oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym.
  4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kk. 
  5. Upoważnienie udzielane przez kandydata do zgłoszenia jego kandydatury (tylko jeżeli dotyczy). 
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Wyżej wymienione dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.izbarolnicza.lodz.pl –  informacje-i-dokumenty-dla-kandydatów-do-rad.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu, zostanie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Zduńska Wola (pok. 3) w dniu 25.08.2023 r.  w godzinach od 7.30 do 15.30. Każdy uprawniony do udziału w wyborach, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Jednocześnie informuję, że wszystkie informację dotyczące wyborów są dostępne na stronie internetowej www.izbarolnicza.lodz.pl.

 

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda