Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 21 maja 2024

WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego

 

 1. Rodzaj, typ sprzedawanego samochodu:

Samochód osobowy uprzywilejowany pożarniczy FORD TRANSIT o numerze rejestracyjnym EZD L186,
stanowiący mienie Gminy Zduńska Wola

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka, Typ  – FORD TRANSIT
Rodzaj pojazdu – specjalny/pożarniczy
Rok produkcji – 1991 r.
Data pierwszej rejestracji – 21.04.1995 r.
Numer rejestracyjny – EZD L186.
Kolor powłoki lakierniczej – biały
Numer fabryczny nadwozia – WEOKXXGBVKMS84693
Rodzaj silnika – z zapłonem BENZYNOWYM
Pojemność – 1994 cm3
Rodzaj skrzyni biegów – manualna
Przegląd techniczny do dnia 24.11.2023.

 1. Cena wywoławcza – 2.900,00 zł brutto
 2. Ustala się minimalne postąpienie w wysokości 100,00 zł.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2023 r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Gminy w Zduńskiej Woli,
  Zielona 30, sala konferencyjna 24 – II piętro.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium
  w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) w terminie do dnia 21.07.2023 r. do godz. 1400
  w kasie Urzędu Gminy w Zduńskiej Woli, ul. Zielona 30, lub przelewem na rachunek bankowy  nr  82 1240 3305 1111 0000 2933 7473;

Prawidłowo wpłacone wadium, to wadium, które zostanie zaksięgowane na koncie sprzedającego do ww. terminu. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium odpowiednio wcześniej aby kwota mogła być zaksięgowana do dnia wymaganego przez Sprzedającego. Uczestnik, którego wadium nie wpłynęło na konto Sprzedającego do ww. terminu nie może wziąć udziału w przetargu.

 1. Wadium przepada na rzecz Gminy Zduńska Wola, jeżeli ustalony w przetargu Nabywca odstąpi od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 5 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, z zastrzeżeniem, iż wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet kupna samochodu.
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu podpisania umowy.
 4. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 5. Organizujący przetarg zastrzega sobie prawo wycofania samochodu z przetargu bez podania przyczyny.
 6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Samochód pożarniczy FORD TRANSIT będzie można oglądać przy strażnicy OSP Pratków w dniu 24.07.2023 r. w godz. 10:00 – 15:00 po uzgodnieniu telefonicznym tel. 502 353 728.

Dodatkowych informacji na temat zbywanego samochodu  udziela Wojciech Knera
Urząd Gminy Zduńska Wola pokój Nr 22 tel. 502 353 728 w godzinach 800 – 1400

 

 

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda