Przejdź do treści
Imieniny:
środa, 28 października 2020
EnglishGermanPolish

Wójt Gminy Zduńska Wola ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego

 1. Rodzaj, typ sprzedawanego samochodu:

Samochód specjalny pożarniczy typ 3324 o numerze rejestracyjnym EZD 75JP,
stanowiący mienie Gminy Zduńska Wola

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka, Typ  – FS LUBLIN , 3324

Rodzaj pojazdu – specjalny/pożarniczy

Rok produkcji – 1997 r.

Data pierwszej rejestracji – 21.11.1997 r.

Numer rejestracyjny – EZD 75JP.

Kolor powłoki lakierniczej – czerwony
       Numer fabryczny nadwozia – SUL332411V0025161

Rodzaj silnika – z zapłonem samoczynnym

Pojemność – 2417 cm3

Rodzaj skrzyni biegów – manualna

Samochód nie posiada przeglądu okresowego.

 1. Cena wywoławcza – 2.000,00 zł brutto
 2. Ustala się minimalne postąpienie w wysokości 100,00 zł.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2020 r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Gminy w Zduńskiej Woli, ul. Zielona 30, sala konferencyjna 24 – II piętro.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium
  w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) w terminie do dnia 06.10.2020 r. do godz. 900
  w kasie Urzędu Gminy w Zduńskiej Woli, ul. Zielona 30, lub przelewem na rachunek bankowy  nr  82 1240 3305 1111 0000 2933 7473;

Prawidłowo wpłacone wadium, to wadium, które zostanie zaksięgowane na koncie sprzedającego do ww. terminu. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium odpowiednio wcześniej aby kwota mogła być zaksięgowana do dnia wymaganego przez Sprzedającego. Uczestnik, którego wadium nie wpłynęło na konto Sprzedającego do ww. terminu nie może wziąć udziału w przetargu.

 1. Wadium przepada na rzecz Gminy Zduńska Wola, jeżeli ustalony w przetargu Nabywca odstąpi od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 5 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, z zastrzeżeniem, iż wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet kupna samochodu.
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu podpisania umowy.
 4. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 5. Organizujący przetarg zastrzega sobie prawo wycofania samochodu z przetargu bez podania przyczyny.
 6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Samochód pożarniczy FS LUBLIN będzie można oglądać przy strażnicy OSP Annopole Nowe w dniu 05.10.2020 r. w godz. 13:00 – 15:00 po uzgodnieniu telefonicznym tel. 502 353 728.

Dodatkowych informacji na temat zbywanego samochodu  udziela Wojciech Knera
Urząd Gminy Zduńska Wola pokój Nr 22 tel. 502 353 728 w godzinach 800 – 1400

 1. Treść niniejszego ogłoszenia oraz zdjęcia pojazdu są zamieszczone na stronie internetowej: zdunskawola.bip.net.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola.  

Do pobrania

# Plik Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Ogłoszenia przetarg sprzedaż samochodu 569 KB 41

spis_rolny

spis rolny 2020

baner

baner

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook