Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 13 kwietnia 2024

Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach


 

Nazwa zadania: Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach

Wartość ogólna zadania: 71 040,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 59 940,00 zł

Zakres zadania:

Projekt obejmuje utworzenie szkolnej ekopracowni przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Efekty rzeczowe projektu:

1.Elementy wyposażenia pracowni: ławki, krzesła, szafy.gabloty ekspozycyjne, biurko nauczycielskie, fototapeta, tablica suchościeralna, stolik demonstracyjny, tablica korkowa

2 Rośliny doniczkowe

3. Pomoce dydaktyczne służące do realizacji programu edukacyjnego

4. Sprzęt audiowizualny, komputerowy: Monitor aktywny 75″, komputer z oprogramowaniem

5. Malowanie pracowni.

Przewidywane efekty końcowe:

W wyniku realizacji powyższego programu edukacji przyrodniczo-ekologicznej uczniowie:
• poznają bogactwo i piękno otaczającego ich świata, a szczególnie najbliższego otoczenia,
• dostrzegą związki przyczynowo-skutkowe między działalnością człowieka a stanem środowiska,
• zrozumieją zależności występujące w świecie im najbliższym oraz pojętym globalnie,
• wyjaśnią zjawiska, zwłaszcza niekorzystne dla środowiska,
• poznają zachowania bezpieczne dla siebie i przyrody,
• dostrzegą wokół siebie miejsca korzystnie i niekorzystnie zmienione przez człowieka,
• zdobędą umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych i ich interpretowania,
• zdobędą umiejętność oceniania stanu najbliższego środowiska prostymi metodami,
• potrafią wyjaśnić wpływ środowiska na zdrowie człowieka i człowieka na środowisko,
• potrafią wyjaśnić, w jaki sposób mogą poprawić stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy,
• nabędą umiejętności działania na rzecz przyrody,
• dostrzegą ekologiczne walory swojej okolicy,
• potrafią zachowywać się proekologicznie w życiu codziennym,
• wykorzystają swoją wiedzę do twórczego rozwiązywania problemów ekologicznych i tych występujących w najbliższym otoczeniu,
• wezmą udział w szeregu inicjatyw – zajęcia, konkursy, projekt, prezentacja, przygotowanie wystaw.:

 

Efekt ekologiczny – liczba uczniów/dzieci z placówki, która będzie uczestniczyła w realizacji Projektu – 117

 

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  w ramach konkursu Nasze Ekologiczne Pracownie – edycja 2023

wybory_samorzad_2024

wybory_samorzad_2024

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda