Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 13 kwietnia 2024

Umowa na Cyberbezpieczny Samorząd podpisana

W dniu 2 kwietnia 2024 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Zduńska Wola i Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, o powierzenie grantu w ramach konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd.

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Projekt grantowy, złożony przez Gminę Zduńska Wola ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności Urzędu Gminy Zduńska Wola oraz jego zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.  Zaplanowano m. in. wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, wdrożenie systemu SYSLOG/SIEM, wzmocnienia systemu zdalnego dostępu oraz zakup agregatu prądotwórczego. Projekt zostanie zakończony audytem podjętych działań.

Koszt realizacji całości projektu wyniesie 695 000,00 zł. Dofinansowanie wynosić będzie 580 000,00 zł (w tym dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej 83,00%, oraz dofinansowania z budżetu państwa stanowiące 17,00%).

Realizację projektu zaplanowano na lata 2024-2026.

wybory_samorzad_2024

wybory_samorzad_2024

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda