Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 2 grudnia 2023

Termomodernizacja budynku OSP w Janiszewicach


 

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynku OSP w Janiszewicach, w Gminie Zduńska Wola.

 

Planowane efekty projektu:

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) (kWh/rok) – 131 321,56,

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) (tony równoważnika CO2/rok)  – 31,25

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – 1

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] – 513,09

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – 7,6

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – 445,41

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – 414,04

 

Z przeprowadzonego audytu wynika, że zakres prac termomodernizacyjnych musi objąć:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych,
  • wymianę istniejącej stolarki drzwiowej,
  • modernizację instalacji c.o.
  • wymianę źródła ciepła na gazową pompę ciepła wraz z automatyką,
  • modernizację oświetlenia,
  • montaż paneli fotowoltaicznych,
  • prace towarzyszące niezbędne do wykonania podstawowego zakresu prac w tym prace
  • demontażowe i odtworzeniowe,

Dodatkowo w ramach kosztów poniesione zostaną wydatki związane z nadzorem inwestorskim, zarządzaniem i promocją projektu.

Koszty całkowite 473 665,32 zł

Dofinasowanie  327 329,70 zł

Okres realizacji projektu to I-IV kwartał 2021

  

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda