Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 13 kwietnia 2024

Spotkanie informacyjno – integracyjne z członkiniami kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Zduńska Wola

21 marca 2024 r. w Urzędzie Gminy Zduńska Wola odbyło się spotkanie informacyjno – integracyjne z członkiniami kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Zduńska Wola. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communites realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego adresowany do organizacji pozarządowych z mniejszych miejscowości.

Celem projektu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, zwłaszcza  działających na obszarach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych.

 

Projekt przewiduje szkolenia, których zakres obejmuje między innymi wsparcie
w pozyskiwaniu funduszy na działalność organizacji, planowaniu działań projektowych
i pisaniu wniosków o dofinansowanie oraz ich rozliczania. Ponadto przedstawiciele mogą wziąć udział w szkoleniach dotyczących diagnozy lokalnej, od której zaczyna się każdy wniosek
o dofinansowanie, zarządzania projektami, wzmacniania kompetencji liderskich, budowania zespołu, dostępności i równego traktowania, by ich projekty spełniały niezbędne wymagania,
a pisane wnioski zawierały wszystkie niezbędne zapisy.

 

W spotkaniu udział wzięło 50 członkiń z kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Zduńska Wola. Spotkanie poprowadziła Pani Katarzyna Spychalska konsultant regionalny ds. budownictwa potencjału.

wybory_samorzad_2024

wybory_samorzad_2024

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda