Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 25 czerwca 2024

Rozbudowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Zduńska Wola


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Rozbudowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Zduńska Wola

 

Cel operacji

Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zduńska Wola poprzez rozbudowę miejsc rekreacji.

 

Efekt operacji

Rozbudowa 4 miejsc rekreacji na terenie Gminy Zduńska Wola w miejscowościach Polków, Rębieskie, Wojsławice, Janiszewice

 

Operacja ma charakter inwestycyjny. Zakres robót w ramach rozbudowy miejsc rekreacji obejmuje:

a) w miejscowości Polków

 – utworzenie siłowni plenerowej wyposażanej w 6 podwójnych urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu,

– montaż 4 urządzeń palcu zabaw

– wyposażenie terenu w urządzenia małej architektury tj: ławki parkowe, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz tablicę regulaminową,

b) w miejscowości Rębieskie

– utworzenie siłowni plenerowej wyposażanej w 6  podwójnych urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu,

– montaż 3 urządzeń palcu zabaw

– wyposażenie terenu w urządzenia małej architektury tj: ławki parkowe, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz tablicę regulaminową;

c) w miejscowości Wojsławice

– utworzenie siłowni plenerowej wyposażanej w 6 podwójnych urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu,

montaż 2 urządzeń palcu zabaw

– wyposażenie terenu w urządzenia małej architektury tj: ławki parkowe oraz tablicę regulaminową;

d) w miejscowości Janiszewice

– montaż 3 urządzeń palcu zabaw.

 

Wybudowana w ramach operacji infrastruktura będzie ogólnodostępna i będzie służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. 

 

Koszty

Całkowita wartość projektu – 164 714,22 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych – 164 714,22 zł

Dofinansowanie z EFRROW – 104 807,00 zł

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda