Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 21 maja 2024

Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Czechy – Ogrodzisko w gminie Zduńska Wola


 

Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Czechy – Ogrodzisko w gminie Zduńska Wola

 

Zadanie „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Czechy – Ogrodzisko w gminie Zduńska Wola”, dofinasowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie łódzkim.

 

Kwota dofinansowania 2 747 594,00 zł  

 

Zakres robót  obejmuje prace na 3 odcinkach o  łącznej długości 2,721 km

 

Odcinek I

W ramach zadania na odcinku drogi nr 119064E w miejscowości Ogrodzisko zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni bitumicznej, szerokość 5,5 m na odcinku prostym, na łukach poszerzenia, jednostronne pobocze gruntowe z warstwą kruszywa łamanego i destruktu asfaltowego, po drugiej stronie chodnik o szer. 2 m z kostki betonowej o gr. 6 cm, zlokalizowany bezpośrednio przy jezdni.

 

Odcinek II

Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy wsiami Czechy  – Ogrodzisko, zostanie wykonany z kostki betonowej o gr, 6 cm, szerokość 2,5 m, zlokalizowany za rowem przydrożnym. Istniejąca jezdnia, zjazdy, rów przydrożny, zjazdy pozostają bez zmian.

 

Odcinek III 

W ramach zadania na odcinku drogi nr 119063E w miejscowości Czechy zostanie wykonana  jezdnia o nawierzchni bitumicznej, szerokość 5,5 m na odcinku prostym, na łukach poszerzenia o grubości 5 cm. jednostronne pobocze gruntowe z warstwą kruszywa łamanego i destruktu asfaltowego, po drugiej stronie chodnik o szer. 2 m z kostki betonowej o gr. 6 cm, zlokalizowany bezpośrednio przy jezdni.

 

Zadanie przewiduje wykonanie na każdym z odcinków, wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego oznakowaniem z zastosowaniem znakowania aktywnego z sygnalizacją.

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda