Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 21 maja 2024

Rozbudowa drogi gminnej nr 119060E w miejscowościach Karsznice i Ostrówek


Celem głównym zadania jest podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych wsi Karsznice i Ostrówek. Rozbudowa drogi gminnej ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym.

 

Planowane efekty

 

Zadanie przewiduje rozbudowę układu komunikacyjnego poprzez wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodników, rowów, przepustów pod zjazdami, przepustu na rzece
i wyniesionych przejść dla pieszych. Długość drogi objętej rozbudową 2,202 mb.

Na całym odcinku drogi przewiduje się rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej
i wykonanie nowej z nowymi warstwami konstrukcyjnymi. Jezdnia drogi gminnej po rozbudowie będzie miała  szerokość 5,50 m. Nawierzchnia chodników dla pieszych zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. Szerokość ciągu pieszego po rozbudowie będzie wynosiła 2,0 m. Zaplanowano także budowę 4 wyniesionych przejść dla pieszych, które zostaną wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. 

Inwestycja przewiduje wykonanie poboczy utwardzonych o szerokości 0,75 m, z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

 

Termin realizacji: lipiec 2020 – listopad 2020

 

Całkowita wartość inwestycji  4 201 603,52  PLN

Dofinansowanie 2 941 122,00 PLN

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 

 

 

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda