Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 2 grudnia 2023

Rolniku zgłoś szkodę  spowodowaną  wystąpieniem zjawiska suszy w  2023 roku

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że zgodnie z danymi opracowanymi  przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, w okresie od 11 maja do 10 lipca 2023 r. na obszarze gminy Zduńska Wola stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej.

Zgodnie z wejściem w życie przepisów  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  13 lipca 2023 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie  szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań  Agencji  Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa, które w znaczący sposób zmieniły obowiązującą procedurę szacowania strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy, producenci rolni którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w związku z suszą mogą składać wnioski o oszacowanie start.

Jak zgłosić szkodę rolniczą ?

Wniosek o oszacowanie start powstałych w wyniku suszy rolnik składa logując się do publicznej aplikacji ,,Zgłoś suszę rolniczą“ a następnie podpisuje wygenerowany wniosek podpisem zaufanym od  20 września 2023r.

Link do aplikacjihttps://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Wniosek mogą złożyć tylko producenci rolni, którzy posiadają  Profil Zaufany.

Aplikacja umożliwia wygenerowanie protokołu oszacowania start w gospodarstwie rolnym, który jest niezbędny, aby móc ubiegać się o pomoc w ramach programów pomocy, określonych przez Radę Ministrów.

Jak zgłosić szacowanie strat przez komisję ?

Dodatkowo producent rolny, może zawnioskować do komisji gminnej o oszacowanie start w gospodarstwie rolnym. Konieczne jest wówczas zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy Zduńska Wola w terminie umożliwiającym dokonanie szacunków przez komisję gminną tzn. przed zbiorem plonu. Zebrane uprawy nie będą podlegały szacowaniom.

Komisja Gminna sporządzą jedynie raport z szacowania strat, który będzie niewystarczającym dokumentem do sporządzenia protokołu lub kalkulacji strat spowodowanych wystąpieniem suszy w gospodarstwie rolnym.

Służył będzie tylko do weryfikacji strat suszowych poniesionych w gospodarstwie i ewentualnej korekty procentu strat.

Złożenie wniosku w aplikacji ,, Złgoś suszę rolniczą“ jest podstawą do uzyskania przez producenta rolnego stosownej pomocy suszowej.

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda