Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 25 czerwca 2024

PSZOK już czynny

W poniedziałek, 5 października, został oficjalnie oddany do użytku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tymienicach. Jest to kolejne ogniwo prawidłowego łańcucha gospodarki odpadami na terenie naszej gminy.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie poprawy środowiska naturalnego, poprzez prawidłową gospodarkę odpadami, a także zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów.

W PSZOK zbieranych będzie 13 frakcji odpadów:

 • papier i tektura,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • tekstylia i odzież,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 • przeterminowane leki,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów zawierających azbest),
 • baterie i akumulatory,
 • opony

Punkt w Tymienicach czynny :

 • wtorki w godz. 1000 – 1800

 • soboty w godz. 800 – 1400

Odpady będzie można oddać jedynie za okazaniem dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Brak takiego dokumentu uniemożliwi pozostawienie odpadów.

Oddając mieszkańcom nowy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych mamy nadzieję, że ograniczymy proceder powstawania tzw. dzikich wysypisk i przyczynimy się do wzrostu poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, a także do kształtowania proekologicznych postaw wśród mieszkańców gminy Zduńska Wola.      

Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a jego wartość przekracza 1.200 000 tys. zł. Wykonawcą robót była firma MARTOM Mariusz Rubajczyk.

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda