Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 25 czerwca 2024

Przebudowa i rozbudowa placu zabaw w miejscowości Krobanów


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Cel operacji
Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Krobanów w Gminie Zduńska Wola poprzez przebudowę i rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej.

 

Efekt operacji

Przebudowa i rozbudowa 1 miejsca rekreacji na terenie Gminy Zduńska Wola tj. w miejscowości Krobanów

Operacja ma charakter inwestycyjny a zakres robót w ramach przebudowy i rozbudowy miejsca rekreacji obejmuje wymianę 3 urządzeń palcu zabaw (na nowe) oraz montaż dodatkowego 1 nowego

Wybudowana w ramach operacji infrastruktura będzie ogólnodostępna i będzie służyła zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

 

Koszty

Całkowita wartość projektu – 118 445,31 zł

Dofinansowanie z EFRROW –49 877,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda