Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 13 kwietnia 2024

Projekt “Północ – Południe”


zdjeciatekstprojekt1.jpg

Projekt Kluczowy
„Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”.

Szacunkowa wartość projektu:
82 126 483 zł
Szacunkowa kwota dofinansowania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
53 335 568 zł

Pobierz prezentację projektu “Północ – Południe”

Aktualne informacje na temat projektu znajdują się na stronie www.powiatzdunskowolski.pl

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych dla województwa łódzkiego – Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-20013 i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Liderem projektu jest Powiat Zduńskowolski, który w dniu 26 lutego 2009 r. podpisał z Zarządem Województwa umowę o dofinansowanie projektu.

Projekt obejmuje przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinku Wielka Wieś- Zduńska Wola – Zapolice – Widawa – Zborów od drogi wojewódzkiej Nr 710 w miejscowości Wielka Wieś do miejscowości Zborów za skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 2309 E, prowadzącą do drogi krajowej Nr 8 w powiecie bełchatowskim.

Projekt ma charakter partnerski, został przygotowany i będzie realizowany przez 6 samorządów: powiat zduńskowolski, powiat łaski, miasto Zduńska Wola, gminę Zduńska Wola, gminę Zapolice, gminę Widawa. Powiat zduńskowolski – jako lider projektu – koordynuje wszelkie prace z nim związane.

Projekt podzielony jest na trzy Podprojekty, które realizowane będą przez poszczególnych partnerów.
Realizatorem Podprojektu I będzie Powiat Zduńskowolski, Podprojektu II Powiat Łaski, a miasto Zduńska Wola realizować będzie Podprojekt III.

Całkowita wartość projektu: 82 123 483 PLN,
a kwota dofinansowania EFRR to 53 335 568 PLN.

Udział finansowy Gminy Zduńska Wola w projekcie
wynosi ogółem 1 127 035,58 zł.

Lider projektu
zdjeciatekstpowiatzdunskowolski.jpg
Powiat Zduńskowolski

Partnerzy projektu

 

 

 

wybory_samorzad_2024

wybory_samorzad_2024

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda