Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 13 kwietnia 2024

I ty możesz zostać Omnibusem


zdjeciatekstpokllodzkie.JPG

Projekt

“I Ty możesz zostać Omnibusem”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu
Celem głównym projektu jest uzyskanie przez uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Janiszewicach i uczniów dwóch III klas Gimnazjum w Janiszewicach wyższych wyników z końcowych egzaminów w roku szkolnym 2009/2010 w stosunku do wyników uzyskiwanych w poprzednich latach (2006–2008) o co najmniej 5%.

Cele szczegółowe:
Celowi głównemu projektu są podporządkowane cele szczegółowe, które zakładają u uczniów:
– podniesienie wiedzy,
– podniesienie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,
– podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości,
– wsparcie we właściwym projektowaniu przyszłości i w podejmowaniu decyzji zawodowych, osobistych,
– doskonalenie umiejętności „uczenia się”,
– kształtowanie ogólnych umiejętności życiowych takich jak: komunikacja społeczna, rozwiązywanie problemów,
podejmowanie decyzji, radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, asertywność,
– zachęcenie do czynnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym, społecznym naszego regionu i do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego (aktywizacja uczniów).

Do kogo projekt jest adresowany
Beneficjentami projektu jest ogółem 78 uczniów ZG i SP w Janiszewicach w gm. Zduńska Wola – 29 osób z klasy VI SP i 49 osób z dwóch klas III Gimnazjum. Osoby objęte projektem to uczniowie z rejonu ZG i SP w Janiszewicach, mieszkający w okolicznych wsiach, min. Maciejów, Krobanów, Henryków (najdalej położoną wsią od szkoły jest Ostrówek).

Co projekt oferuje:
Projekt oferuje zajęcia edukacyjne dla uczniów w ramach:
a) koła matematycznego,
b) koła polonistycznego,
c) koła historycznego,
d) koła przyrodniczego,
e) koła fizycznego,
f) koła chemicznego,
g) koła biologicznego,
h) warsztatów plastycznych,
i) warsztatów z doradztwa zawodowego – gg,
j) warsztatów medialnych,
k) warsztatów edukacyjnych w terenie – lekcje dydaktyczne (w Planetarium w Łodzi, w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, w Skansenie Kultury w Maurzycach, w Teatrze Arlekin w Łodzi, w Teatrze Powszechnym w Łodzi, w Muzeum Sztuki w Łodzi, w Ogrodzie Botanicznym, w Palmiarni w Łodzi, na Uniwersytecie Łódzkim).

Wszystkie ww. zajęcia odbywają się z podziałem na grupy (ok.15 – 17 osobowe)
Uczestnikom projektu zapewniamy dowóz po zajęciach oraz poczęstunek w trakcie zajęć.

Miejsca i terminy realizacji projektu
Projekt jest realizowany na terenie Zespole Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach po zajęciach lekcyjnych od poniedziałku do piątku w roku szkolnym 2009/2010 (z wyjątkiem świąt i ferii) – od 01.09.2009 r. do 18.06.2010 r.

Okres realizacji projektu:
1 września 2009 r. – 18 czerwca 2010 r.

Kwota dofinansowania
323 190 zł

Biuro projektu
Urząd Gminy Zduńska Wola pok. 3
ul. Zielona 30
tel. 043 825 33 80
Koordynator projektu – Monika Banaś – Winiarska
Asystent koordynatora – Katarzyna Mazur – Raźniewska

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Janiszewicach
Janiszewice 17
tel. 043 823 57 75
tel. 0 692 558 039

Realizator projektu
 GMINA ZDUŃSKA WOLA

wybory_samorzad_2024

wybory_samorzad_2024

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda