Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 25 czerwca 2024

Gmina w obiektywieProjekt
“Gmina w obiektywie – wydanie folderu promocyjnego Gminy Zduńska Wola
wraz z mapą turystyczną

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Cel projektu
Celem projektu pt.: „Gmina Zduńska Wola w obiektywie – wydanie folderu promocyjnego Gminy Zduńska Wola wraz z mapą turystyczną” jest promocja gminy Zduńska Wola oraz ukazanie jej dziedzictwa kulturowego. Pomoc finansowa na operację przyznana została z zakresu małych projektów (działanie 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”), objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cele szczegółowe:
Cele szczegółowe, na które wpłynęła niniejsza operacja, to: popularyzacja i rozwój produkcji wyrobów regionalnych oraz rozwój usług turystycznych.

Termin realizacji:
20 stycznia 2010 – 30 listopada 2010

Koszty realizacji projektu:
Koszty ogółem: 16.396,00
Koszty kwalifikowane: 14.300,00
Kwota dofinansowania: 10.010,00

 

Realizator projektu
 GMINA ZDUŃSKA WOLA

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda