Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 21 maja 2024

Budowa kanalizacji sanitarnej


zdjeciatekstloga-prow.JPG
Projekt
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice – Ochraniew – Wymysłów
w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Celem operacji jest poprawa infrastruktury technicznej na obszarach terenów zwartej zabudowy Gminy Zduńska Wola, warunkujący rozwój społeczno – gospodarczy mieszkańców. Realizacja operacji ma przyczynić się do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców wsi Ochraniew, Wymysłów, Janiszewice, ochrony wód podskórnych i ziemi, likwidacji zanieczyszczeń pochodzących z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na tym terenie.

Planowane koszty inwestycji
Koszty ogółem – 6 318 940,58 zł
Koszty kwalifikowane – 4 990 547,81 zł
Kwota dofinansowania – 2 495 273,00 zł

Termin realizacji
II półrocze 2010 – lipiec 2012

 

 GMINA ZDUŃSKA WOLA

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda