Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 13 kwietnia 2024

Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd!


zdjeciatekstpokllodzkie.JPG

Projekt
“Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd !”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu
Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych, zwłaszcza w zakresie kompetencji kluczowych oraz podniesienie wiedzy wśród 85 uczniów klas II I III gimnazjum ZGiSP w Janiszewicach w okresie od 01.09.2010 r. do 24.06.2011r.

Cele szczegółowe:
– zwiększenie liczby uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych o 5%,
– zwiększenie liczby uczniów osiągających średnią nauczania ok. średniej 3.00,
– zaktywizowanie grupy uczniów o przeciętnych możliwościach poznawczych,
– wyrównywanie szans edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– zmotywowanie do nauki uczniów z brakami edukacyjnymi,
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
– aktywizowanie i motywowanie uczniów do zdobywania dodatkowej wiedzy,
– podniesienie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,
– podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości,
-wyrównywanie dysproporcji między chłopcami i dziewczętami w zakresie matematyki i języka polskiego,
– podniesienie poziomu usług edukacyjnych wśród uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji,
– wskazanie uczniom korzyści płynących z pogłębiania wiedzy i umiejętności,
– motywowanie uczniów do aktywnego poznawania rzeczywistości, uczenia się i komunikowania, w tym także do
samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji

Do kogo projekt jest adresowany
Beneficjentami projektu jest ogółem 85 uczniów ZG i SP w Janiszewicach w gm. Zduńska Wola – uczniowie klas II i III gimnazjum. Osoby objęte projektem to uczniowie z rejonu ZG i SP w Janiszewicach, mieszkający w okolicznych wsiach, min. Maciejów, Krobanów, Henryków (najdalej położoną wsią od szkoły jest Ostrówek).

Co projekt oferuje:
ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU:
· KOŁA PRZEDMIOTOWE:
– matematyczne,
– polonistyczne,
– anglistyczne,
– fizyczne,
– chemiczne.

· WARSZTATY:
– warsztaty artystyczne,
– warsztaty matematyczno-fizyczne,
– warsztaty polonistyczne, matematyczne i plastyczne z podziałem na dziewczęta i
chłopców,
– warsztaty psychologiczno-pedagogiczne.

· WARSZTATY EDUKACYJNE W TERENIE:
– warsztaty w Planetarium w Łodzi,
– warsztaty w Semaforze,
– warsztaty w Teatrach w Łodzi,
– warsztaty w Kinie w Łodzi.

Wszystkie ww. zajęcia odbywają się z podziałem na grupy (ok.10 – 15 osobowe).
Uczestnikom projektu zapewniamy dowóz po zajęciach oraz poczęstunek w trakcie zajęć.

Miejsca i terminy realizacji projektu
Projekt jest realizowany na terenie ZG i SP im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach po zajęciach lekcyjnych od pon. do pt. w roku szk. 20010/2011 (z wyjątkiem świąt i ferii) – od 01.09.2010 r. do 24.06.2011 r.

Okres realizacji projektu:
1 września 2010 r. – 24 czerwca 2011 r.

Kwota dofinansowania
346 330, 00 zł.

Biuro projektu
Merytoryczne:
Zespól Gimnazjum i Szkoły Podstaowej w Janiszewicach
Janiszewice 17
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 825 57 75

Koordynator projektu – Katarzyna Raźniewska
Asystent – Monika Banaś – Winiarska
Monitoring projektu – Aneta Sitek

Finansowe:
Urząd Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30
98-220 Zduńska Wola

Katarzyna Musielak – księgowość projektu
tel. 43 825 33 80

Realizator projektu
 GMINA ZDUŃSKA WOLA

wybory_samorzad_2024

wybory_samorzad_2024

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda