Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 15 maja 2021
EnglishGermanPolish

Przebudowa dróg Michałów – Krobanów


Projekt
 
„Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg we wsiach Michałów i Krobanów”
 
realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

 
Projekt obejmuje przebudowę jednego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych o łącznej długości 1814 mb i powierzchni jezdni ok. 12 015 m2 wraz z odwodnieniem.
 
Koszty realizowanego zadania to 3 200 000 zł
 
Źródła finansowania:
Środki własne 1 600 000 zł,
w tym:
– środki budżetu Gminy Zduńska Wola 1550 000 zł
– środki partnera – Powiatu Zduńskowolskiego 50 000 zł
Środki z budżetu państwa 1 600 000 zł
 
Termin realizacji zadania:
maj 2010 r. – październik 2010 r.
 
Zakres działań ujętych w projekcie obejmuje:
– frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych w dostosowaniu do
projektowanego ruchu;
– przebudowę pasa jezdni dróg gminnych o łącznej długości 1.814 mb i powierzchni jezdni ok. 12 015 m2, polegającej na
poszerzeniu jezdni oraz wzmocnieniu istniejącej nawierzchni;
– poprawę stanu poboczy na odcinku modernizowanego ciągu;
– wyznaczenie zatok przystankowych autobusowych, wykonanych z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z
chudego betonu, na podsypce cementowo – piaskowej wraz z chodnikiem – 2 szt;- korektę geometrii łuków na
skrzyżowaniach;
– przebudowę elementów odwodnienia;
– wybudowanie łącznie 90 zjazdów do nieruchomości sąsiednich, w tym 77 wykonanych z kostki betonowej szarej grub. 8
cm z wydzieleniem szerokości pasa 20 cm z kostki kolorowej oraz 13 wjazdów gospodarczych o nawierzchni z destruktu
o grubości warstwy 15 cm;
– wykonanie odwodnienia pasa drogowego poprzez nadanie jednostronnego lub dwustronnych spadków poprzecznych,
oczyszczenie, przebudowę i wykonanie przepustów pod koroną drogi o łącznej długości ok. 52 mb,;
– wybudowanie jednostronnego chodnika szerokości 2,00 m na drodze z kostki brukowej szarej o łącznej długości 1397 m;
– poszerzenie jezdni dróg do jednakowej normatywnej szerokości 5,5 m;
– nadanie jezdni dróg jednostronnego lub dwustronnego spadku poprzecznego o wartości 2% dla chodnika i jezdni i 8% dla
pobocza.

spis_ludnosci

narodowy spis ludności i mieszkań 2021

baner

baner

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook