Przejdź do treści
Imieniny:
środa, 27 września 2023

Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduńska Wola


Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach oraz Szkoły Podstawowej w Krobanowie, które pełnią funkcję placówek oświatowych. Jego głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

 

Zakres projektu obejmie następujące zadania:

1.Wykonanie dokumentacji projektowej.

2.Termomodernizację budynku ZSzPiP w Czechach w ramach której przewiduje się następujące prace:

– montaż pompy ciepła typu solanka-woda.

– zmianę źródła ciepła na potrzeby c.w.u.

– docieplenie stropu piwnicy stropu pod dachem łącznika oraz  ścian zewnętrznych

– wymianę stolarki.

– docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją byłego budynku gimnazjum.

– montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

– montaż instalacji fotowoltaicznej.

  1. Termomodernizację budynku SP w Krobanowie w ramach której przewiduje się następujące prace:

– ocieplenie stropu nad piwnicą i podłogi na gruncie

– przyłączenie istniejącej instalacji c.w.u. do zespołu pomp ciepła

– demontaż istniejącego kotła co oraz zbiorników na olej i montaż kaskadowego układu pomp ciepła

– demontaż istniejących okien i montaż nowych okien

– montaż na dachu szkoły lub przyległym terenie instalacji fotowoltaicznej

 

Dodatkowo w ramach kosztów poniesione zostaną wydatki związane z nadzorem inwestorskim, zarządzaniem i promocją projektu.

Koszty całkowite projektu 5 400 713,86 zł

Dofinansowanie 3 607 579,81 zł

Termin realizacji III kwartał 2020 – IV kwartał 2021

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda